Obnova budovy národnej kancelárie PMD

| Viktor Jakubov

Budova, v ktorej sídli kancelária PMD na Lazaretskej ulici 32 v Bratislave bola už v havarijnom stave. Na severnej strane budovy hrozilo zrútenie hornej časti steny, preto bolo nutné pristúpiť k obnove budovy, ktorú sme začali 5.9.2016. Obnova budovy PMD bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá etapa prebehla od 5.9. do 31..12.2016 a zahŕňala práce na sanácii severnej, západnej a časti južnej fasády a výmene okien a zbúranie garáže. Druhá etapa začala 15.1. 2017 a plánované ukončenie je 30.4.2017. V jej priebehu sa uskutoční obnova fasády z východnej a dokončenie južnej strany, rekonštrukcia schodišťa, výmena okien, obnova murovaného oplotenia a úprava dvora.

 

Obnova budovy nár. kancelárie PMD (1) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (2) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (3) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (4) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (5) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (6) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (7) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (8) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (9) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (10) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (11) Obnova budovy nár. kancelárie PMD (12)