Od nedele sa deti na Slovensku stávajú malými misionármi

| admin

„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho“ (Ž 122) – s touto myšlienkou pripravili Pápežské misijné diela na Slovensku pastoračnú pomôcku pre deti vo farnostiach na Slovensku. Do aktivity sa zapája 310 farností a niečo vyše 20 000 detí. Každé dieťa dostalo v nedeľu 2. septembra malý slovníček a na každej nedeľnej svätej omši dostane od septembra do júna nálepku. V slovníčku si deti pripomenú evanjelium nedele obrázkom a citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou. Zároveň sa vďaka nemu môžu modliť za misie, hlavne v mesiaci októbri. Deti sú zároveň vyzvané, aby prežili aktívne misijnú nedeľu (21. októbra 2018).