FOTO: Misijná nedeľa – výzdoba kostola

| admin

Ponúkamé vám niekoľko fotografii z kostolov počas Misijnej nedele 2018. Môžu vás inšpirovať pre budúci rok.

Farnosť Čimhová

Farnosť Jaklovce

Farnosť Pruské

Farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Farnosť Šenkvice

Farnosť Tesárske Mlyňany

Farnosť Uzovské Pekľany 

Farnosť Slovenská Kajňa

Farnosť Slovenská Kajňa

Farnosť Michalovce

Farnosť Michalovce