Adventný misijný kalendár 2018

Prinášame vám Adventný misijný kalendár 2018, ktorý prevedie deti adventom tak, aby sa pomocou úloh dobre pripavili na Vianoce. Prvú adventnú nedeľu slávime tento rok 2. decembra. V kalendári sú nedele označené hviezdičkou – aj my máme svietiť pre ostatných tak, ako hviezdy na nebi.
Učitelia, katechéti, kňazi, rodičia, starí rodičia, prípadne vedúci eRko stretiek, môžu zadanie úloh rozviesť a upraviť podľa veku a aktuálnych možností. Kalendár nezabúda ani na modlitbu, ktorá nás má sprevádzať každý deň. Bez nej nie sú misie možné.
Farebnú a čiernobielu verziu si môžete stiahnuť: farebný        čiernobielý
Želáme vám radostný čas s Adventným misijným kalendárom.