Adventný misijný kalendár 2018

| admin

Prinášame vám Adventný misijný kalendár 2018, ktorý prevedie deti adventom tak, aby sa pomocou úloh dobre pripavili na Vianoce. Prvú adventnú nedeľu slávime tento rok 2. decembra. V kalendári sú nedele označené hviezdičkou – aj my máme svietiť pre ostatných tak, ako hviezdy na nebi.
Učitelia, katechéti, kňazi, rodičia, starí rodičia, prípadne vedúci eRko stretiek, môžu zadanie úloh rozviesť a upraviť podľa veku a aktuálnych možností. Kalendár nezabúda ani na modlitbu, ktorá nás má sprevádzať každý deň. Bez nej nie sú misie možné.
Farebnú a čiernobielu verziu si môžete stiahnuť: farebný        čiernobielý
Želáme vám radostný čas s Adventným misijným kalendárom.