DARČEK NAVIAC pre misie

Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) začínajú pred Vianocami novú kampaň s názvom DARČEK NAVIAC. Jej cieľom je umožniť obyvateľom Slovenska podporiť misie v období Vianoc, keď pripravujeme štedré dary pre svojich blízkych.
„Letáčiky DARČEK NAVIAC nájdu obyvatelia v poštových schránkach, v niektorých periodikách či na internete,“ hovorí riaditeľ PMD Ivan Kňaze. „V letáčiku sa dozvedia, ako môžu prispieť na niektorý z misijných projektov i to, aké projekty budú z darov podporené.“
Cieľom pomoci sú projekty týkajúce sa detí v misijných krajinách. „Všetci vieme, že dostávať darčeky je radosť. Rozdávať dary nás teší oveľa viac. O to viac, keď obdarúvame ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebujú našu pomoc,“ dodáva I. Kňaze. VIDEO
Jeden z podporených projektov je Centrum svätého Antona v Nyanze, ktoré vedie slovenský misionár v Rwande Vlastimil Chovanec RCJ. „Centrum sa zameriava na starostlivosť o deti – poskytuje im stravu, ubytovanie, lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ošatenie. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavené riziku, že upadnú do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti,“ vysvetľuje rogacionista Vlastimil Chovanec.
DARČEK NAVIAC môže byť podľa Ivana Kňazeho vianočným darom našej dobročinnosti. Prehľad všetkých podporených projektov a bližšie informácie o kampani sú dostupné na webovej stránke www.www.misijnediela.sk.