Svetový deň chudobných 18. novembra 2018

| admin

„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“ – je názov posolstva pápeža Františka na Svetový deň chudobných.

Svetový deň chudobných Svätý Otec ustanovil na záver Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva. Ako deň slávenia stanovil Svätý Otec 33. nedeľu cez rok, tento rok to bude 18. novembra 2018.

V 33. nedeľu sa Svätý Otec podobne ako aj minulého roku stretne dopoludnia s chudobnými v sprievode dobrovoľníkov a zástupcov farností pri slávení svätej omše v Bazilike sv. Petra, po ktorej prestrú obed v Aule Pavla VI. pre asi tritisíc ľudí. O zvyšok sa postarajú farnosti, pápežské kolégiá, rehoľné domy, charita a ďalšie organizácie po celom Ríme. 

V týždni od 12. novembra budú v susedstve Svätopeterského námestia k dispozícii pre núdznych stánky s odbornou lekárskou pomocou, rovnako ako minulého roku.

Dobrovoľníci, členovia charitatívnych organizácií a všetci tí, ktorí sa venujú ľuďom žijúcim v ťažkých podmienkach sa stretnú na spoločnej modlitbe v Bazilike sv. Vavrinca v predvečer Dňa chudobných.

Pápežské misijné diela na Slovensku začínajú tento deň novú kampaň s názvom DAČEK NAVIAC, ktorou pomôžu chodobným deťom v misijných krajinách.