Cirkev na Slovensku podporila chudobné krajiny Afriky 600 tisíc eurami

| admin

Katolícka cirkev na Slovensku prejavuje solidaritu s chudobnými krajinami Afriky finančnou pomocou vyše 600 tisíc eur. Pomoc je organizovaná cez Pápežské misijné diela, ktoré majú zastúpenie v 150 krajinách sveta vrátane Slovenska.
Ako informoval národný riaditeľ Pápežských misijných diel o. Ivan Kňaze, čiastka 607 053,49 EUR bola vyzbieraná počas misijnej nedele, ktorá sa slávila 21. októbra 2018. V tomto roku je pomoc určená projektom v Senegale a budúci rok to bude najmä Etiópia, ktorá patrí k desiatim najchudobnejším krajinám sveta a poskytuje útočisko mnohým tisícom utečencom z celej východnej Afriky.
Misijná nedeľa patrí k najväčšej akcii svetovej solidarity a výmeny darov. Zo zbierky sa podporujú rôzne katechetické, vzdelávacie a charitatívne projekty – školy, nemocnice, sirotince, domovy malomocných, stavby kostolov, kaplniek a kláštorov. Pápežské misijné diela na Slovensku v mene Svätého Otca vyjadrujú poďakovanie všetkým, ktorí preukázali pomoc svetovým misiám.

TK KBS: Cirkev u nás podporila chudobné krajiny Afriky sumou 607 tisíc eur

VATICAN NEWS: Cirkev na Slovensku podporila chudobné krajiny…