Ponuka ružencov (slovenské a misijné)

| admin

Misijné ružence alebo ruženčeky si môžete objednať na OBJEDNÁVKA. Ružence nie sú predajné, ak chcete, môžete poslať dobrovoľný príspevok, ktorý pôjde na misie.