Požehnané dielo Dobrej noviny je tu už 25 rokov. Aj vďaka obeti Danice Olexovej

| admin