Život v Angole po pandémii už nikdy nebude ako predtým – hlad a chudoba sú na vzostupe

Prvé prípady koronavírusu boli v Angole zaznamenané na konci marca. O niekoľko týždňov vláda vyhlásila núdzový stav, no ako píše angloský profesor a sociológ José Ventura, Katolícka cirkev je medzi obyvateľstvom neustále prítomná.

„ Školy, kostoly, univerzity, inštitúcie verejnej správy a súkromné podniky boli v dôsledku núdzového stavu zatvorené. Katolícka cirkev je najväčšou náboženskou denomináciou v krajine a svoju prítomnosť zintenzívnila aj vysielaním nedeľných svätých omší prostredníctvom médií, najmä prostredníctvom Rádia Ecclesia, Rádia Mária, diecéznych vysielateľov a štátnej televízie. Farnosti ostali svojim farníkom nablízku prostredníctvom sociálnych sietí, čo bolo pred vypuknutím pandémie zriedkavé. Niektorí farskí kňazi si napríklad vytvorili profil na najrozšírenejšej sociálnej sieti v krajine – Facebooku, aby mohli aj naďalej duchovne viesť svojich veriacich.“

V súvislosti so spoločenskou a ekonomickou situáciou sociológ upozorňuje, že život v Angole ekonomicky veľmi zdražel. „ Reštrikcie spojené s núdzovým stavom oslabili neformálny trh, od ktorého závisí väčšina obyvateľstva. Chudoba a s ňou súvisiace problémy sa preto rozšírili. Situácia sa zhoršuje aj v dôsledku poklesu ceny ropy, čím sa krajina dostáva do situácie nekontrolovateľnej hospodárskej recesie, ktorá pretrváva od roku 2014 a zhoršuje život obyvateľov. Mnoho rodín stráca deň za dňom svoju kúpnu silu. V dôsledku extrémnej chudoby dochádza aj k prípadom úmrtí na hlad. Ďalším obrovským problémom je krehký zdravotný systém, pre ktorý ešte aj dnes mnoho ľudí umiera na maláriu.“

„ S cieľom zmierniť katastrofálne dôsledky pandémie vláda zaviedla sociálnu podporu,“ pokračuje José Ventura, „ distribuuje sa pitná voda, trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Podľa názoru odborníkov však tieto opatrenia nedokážu vyriešiť chudobu v krajine. Očakáva sa, že angolská vláda preskúma a zváži svoju politiku, keďže ekonomický plán vyhlásený v roku 2014 nepriniesol očakávané výsledky. Miestne orgány však dúfajú, že sa už čoskoro vrátia k bežnému životu, obnovia svoje služby a hospodárstvo ožije. Jedna vec je ale istá – život po pandémii už nikdy nebude ako predtým,“ dodáva profesor Ventura.

FOTO: archív PMD, Preklad: Dominika Salanciová, FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel

Misijný fond solidarity KORONA bližšie