Deň detských misií v Ugande – každé dieťa môže byť sväté

„Ježiš miluje deti a povoláva ich, aby Jeho lásku šírili medzi svojimi kamarátmi a vo svojich rodinách.“ Takto nám Dorothy Atuhaire Ssonko (vyučujúca na nedeľnej škole vo Svätyni ugandských mučeníkov v Namugongo) približuje pri príležitosti Dňa detských misií misionársku úlohu detí vo svete.

„Chceme, aby si deti uvedomovali, že majú v Cirkvi svoje pevné miesto a konkrétne poslanie – evanjelizovať svojich rovesníkov, ktorí následne šíria vieru vo svojich rodinách. Tento rok sa pre nás nesie v duchu témy svätosť. Deti sú pozvané uveriť, že sa môžu stať svätcami bez ohľadu na to, aké sú chudobné a aké nedostačujúce sú ich prostriedky.“

Počas liturgie v nedeľu 12. júla smerovala k deťom po celej Ugande výzva hlásať Božie slovo medzi ich priateľmi. Kňazi ich tiež povzbudili k pravidelnej modlitbe za ich rovesníkov po celom svete, čítaniu Biblie a zdieľaniu toho, čo sa o Bohu naučili, s inými deťmi a ich rodičmi. Posmelili ich aj ku konaniu skutkov lásky a milosrdenstva, predovšetkým voči núdznym deťom v ich susedstve.

Národný riaditeľ Pápežských misijných diel v krajine, otec Pontian Kaweesa, hovorí, že pandémia, ktorá spôsobila zatvorenie kostolov, nám zároveň ukázala, že jedinou vecou, ktorá nás môže spojiť, je modlitba: „Musíme sa modliť a prosiť Boha, aby nás v týchto náročných časoch obdaril svojou pomocou. Modlime sa za doktorov a za zdravotné sestry, ktorí sa starajú o chorých a tiež za vedcov, aby sa im podarilo čo najskôr vyvinúť vakcínu, ktorá nás bude chrániť pred nákazou.“

Každá krajina oslavuje Deň detských misií v presne stanovený dátum. V Ugande tento deň pripadá každý rok na druhú júlovú nedeľu. Tento rok sa síce deti v dôsledku pandémie nemohli zhromaždiť na jednom mieste, ale už od začiatku karantény sa každú sobotu duchovne spájali v modlitbe posvätného ruženca.

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

PODPORTE MISIE bližšie