Konžské deti nečelia len koronavírusu, ale aj vojne, násiliu, hladu a ebole

Medzinárodná organizácia na pomoc deťom UNICEF potvrdzuje, že situácia v Konžskej demokratickej republike patrí medzi najzávažnejšie na svete. Desaťročia vojen a politickej nestability v kombinácii s veľkou chudobou (pričom štát má nekonečne bohaté prírodné zdroje), vysťahovalectvom a epidémiami zhoršujú postavenie najzraniteľnejších obyvateľov krajiny. Najvyššiu cenu platia, ako inak, deti. Detský fond OSN od začiatku roka prijal okolo 100 podnetov upozorňujúcich na závažné porušovanie detských práv v Konžskej demokratickej republike. Spomedzi 200 000 utečencov, ktorí krajinu opustili od januára, je prevažná väčšina maloletá.

Situáciu bližšie opisuje miestny kombonský misionár Gaspare Di Vincenzo: „ Zatiaľ čo celý svet vrátane Konga zápasil s koronavírusom, vojna v krajine nerušene pokračovala, dokonca sa ešte zintenzívnila. Z oblastí North Kivu a Ituri neustále prichádzajú správy o ďalších masakroch. Milície, ktoré táboria na hranici s Ugandou, rabujú a ničia všetko, čo im príde pod ruku a privlastňujú si tunajšie domy a pôdu. Približne 2 500 rodín si spolu s nami našlo útočisko v meste Butembo, kde ich k sebe prijali miestne rodiny. Iste si viete predstaviť, v akej strašnej neistote tu žijú. My – kombonskí misionári – sa snažíme zabezpečiť im aspoň základné potreby pre každodenný život, keďže charita sa dostala do ťažkostí a nemôže zasiahnuť. Veľkú pomoc dostávame z Talianska. Ako to zdôrazňuje UNICEF, deti sú prvé a najväčšmi zasiahnuté obete celej tejto katastrofy. Okrem toho, že mnohé z nich stratili členov svojej rodiny a boli svedkami násilia, trpia aj podvýživou. Máme u nás spolu päťdesiat sirôt a deti z ulice, ale v celej krajine je situácia mimoriadne dramatická. Ďalšou zlou správou pre Kongo je vypuknutie epidémie koronavírusu. V krajine doposiaľ zaznamenali 6700 prípadov a vyše 150 úmrtí, pričom karanténne opatrenia spôsobujú enormné škody už aj tak krehkému hospodárstvu. Veríme, že situáciu sa podarí stabilizovať, inak to môže vyústiť do ďalšej tragédie.“

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA bližšie