Archívy autora: admin

Odysea eritrejských utečencov vystavených hladu a obchodovaniu s ľuďmi

Etiópia v súčasnosti hostí viac ako 150 000 eritrejských utečencov, ktorí opustili svoju krajinu z dôvodu autoritárskej vlády prezidenta Isaiasa Afwerkiho. Afwerki vládne v Eritrei ako diktátor takmer 30 rokov. Stojí na čele totalitného režimu, v ktorom vládne násilie a potláčajú sa ľudské práva. Neslávne známe sú každoročné odvody neplnoletých stredoškolákov na povinný vojenský výcvik do vojenského tábora Sawa, kde čelia fyzickému aj psychickému zneužívaniu. Práve nútené vojenské výcviky, ktoré často trvajú celé roky, sú dôvodom, prečo veľké percento utečencov tvoria deti a mladiství.

Len v roku 2019 prijala Etiópia okolo 70 000 utečencov. Etiópska vláda pritom utečencom až donedávna udeľovala azyl automaticky po prekročení hraníc. To sa však zmenilo na začiatku tohto roka, odkedy sa podmienky sprísnili a azyl už nie je poskytnutý každému. Obeťami sú najmä deti, ktoré prichádzajú bez sprievodu dospelej osoby a ktoré podľa nových pravidiel azyl už nedostanú. Mnohým utečencom hrozí repatriácia, mnohí sa nedostanú do utečeneckých táborov, mnohí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov. 

Otec Mussie Zerai, eritrejský kňaz, ktorý bol vždy citlivý na utrpenie utečencov a vysídlených z oblasti Afrického rohu, opisuje situáciu nasledovne: „Zatvorenie jedného zo štyroch utečeneckých táborov (pozn. – tábor Hitsats v severnom regióne Tigrai pri hraniciach s Eritreou), v ktorom bolo prichýlených 15 000 utečencov, spôsobilo, že mnohí utečenci sa presídlili do miest, kde nemajú žiadnu formu ochrany a žiadne práva. Tisícky Eritrejčanov trpia hladom a sú vystavené všetkým formám zneužívania a vykorisťovania. Medzi najzraniteľnejšie skupiny utečencov patria ženy a deti, najmä deti bez sprievodu, ktoré sú ponechané samy na seba a často končia ako obete sexuálneho zneužívania a otrockej práce. Zúfalstvo narastá a vytvára vhodné podmienky pre tých, ktorí obchodujú s ľuďmi. Zvyšuje sa aj počet tých, ktorí sa snažia utiecť do Sudánu a do Líbye, keďže v Etiópii už nie sú vítaní.“

Aj utečenci, ktorí dorazili do blízkosti mestských centier, trpia. Okrem straty svojich práv musia čeliť pandémii a veľmi vysokým životným nákladom. „Apelujeme na etiópsku vládu, aby rešpektovala záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov o ochrane práv detí a práv utečencov,“ uzatvára otec Mussie. „Žiadame tiež Európsku úniu, aby zabezpečila prostriedky na dôstojné prijatie eritrejských utečencov v Etiópii. V opačnom prípade budú utečenci hľadať útočisko priamo v Európe a mnohí z nich zahynú počas cesty na púšti alebo v Stredozemnom mori.“

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Kresťana v Pakistane odsúdili na trest smrti za rúhanie

Súd v metropole Láhaur na východe Pakistanu odsúdil na smrť 37-ročného kresťana Asifa Pervaiza za údajné rúhanie. Asif Pervaiz bol vo väzbe už od roku 2013, kedy ho obvinili z posielania rúhavých SMS správ jeho nadriadenému Muhammadovi Saeedovi Khokherovi. Podľa Asifovho právnika Saifula Malooka (ktorý mimochodom obhajoval na súde aj Asiu Bibi, pakistanskú kresťanku obvinenú v podobnom prípade) súd neuznal Asifovu obhajobu, v ktorej kresťan odmietol obvinenia obžaloby, a v utorok 8. septembra ho odsúdil na smrť. Asif na súde tvrdil, že jeho vedúci sa ho snažil presvedčiť, aby konvertoval na islam. Po tom, čo Asif odmietol, Khokher ho krivo obvinil z posielania textových správ s rúhavým obsahom.

Saiful Malook považuje tento prípad za ďalšiu ukážku prekrúcania práva a nespravodlivosti voči náboženským menšinám v Pakistane. Pakistanské zákony o rúhaní stanovujú trest smrti za urážanie proroka Mohameda a prísne tresty (doživotie) za urážanie islamu, Koránu či niektorých posvätných osôb. 

Otec Qaisar Feroz, tajomník pakistanskej konferencie biskupov, vyhlásil: „Kresťanskú komunitu v Pakistane hlboko zarmútil rozsudok smrti pre Asifa Pervaiza. Dôrazne vyzývame pakistanskú vládu, aby zabezpečila opätovné preskúmanie rozsudku, aby sa dosiahla spravodlivosť. Počet obvinení z rúhania v Pakistane každým dňom narastá, čo je zlým signálom pre budovanie tolerantnej spoločnosti. Odporúčame predsedovi vlády Imranovi Khanovi, aby zorganizoval kampaň na podporu práv menšín a ľudskej dôstojnosti.“

Otec Mario Rodrigues, katolícky kňaz v Karáči dodáva: „Aj keď prípad bližšie nepoznáme, neveríme vzneseným obvineniam. Boli sme svedkami mnohých krivých obvinení, v ktorých sa zneužil zákon. Žiaden kresťan v Pakistane by nikdy ani len nesníval o urážaní islamu či Mohameda. Sme náboženskou menšinou a rešpektujeme všetky ostatné náboženstvá, obzvlášť v podmienkach, v akých žijeme, kde sa rúhanie považuje za veľmi citlivú záležitosť. Sme smutní z toho, že zneužívanie práva pokračuje. Je načase nastoliť spravodlivosť a skutočnú rovnoprávnosť pre všetkých Pakistancov. Aj samotní moslimovia sa často stávajú obeťami krivých obvinení.“

V súčasnosti je v Pakistane vo väzbe minimálne 80 ľudí obvinených z rúhania, pričom polovica z nich čelí trestu smrti alebo doživotiu. Väčšinu obvinených tvoria moslimovia (v Pakistane sa 98% populácie hlási k islamu), sú medzi nimi však aj kresťania či hinduisti.

Vyskytujú sa aj prípady, keď radikálni militanti „vezmú spravodlivosť do vlastných rúk“ a zabijú obvineného z rúhania aj napriek tomu, že ho súd oficiálne neodsúdi. Od roku 1990 bolo takto násilne popravených minimálne 77 ľudí – medzi nimi sa nachádzali samotní obvinení z rúhania, ich rodinní príslušníci a dokonca aj sudcovia, ktorí obvinených oslobodili. Naposledy sa podobný prípad odohral v júli tohto roka. 57-ročný Pakistanec s americkým občianstvom Tahir Ahmad Naseem, obvinený z rúhania a súdený v Péšávare, bol priamo v budove súdu zastrelený 19-ročným moslimom, ktorý naňho vypálil šesť striel. Pakistanskí politici však napriek všetkému zákony o rúhaní otvorene obhajujú.

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Detských neviest v Ázii pribúda

Desaťtisíce malých dievčat z rôznych ázijských krajín sú aj v dôsledku pandémie nútené k sobášom vo veľmi mladom veku. Tieto dievčatá pochádzajú z chudobných rodín, ktorých finančná situácia sa v priebehu posledných mesiacov výrazne zhoršila. Pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v boji proti takýmto praktikám, môže preto v súčasnosti vyjsť navnivoč.

Na alarmujúcu situáciu upozorňuje najmä medzinárodná organizácia Girls Not Brides (Dievčatá, nie nevesty), ktorá združuje vyše 1460 pobočiek roztrúsených po celom svete a bojuje za ukončenie fenoménu detských manželstiev. Skoré manželstvá sú pevne zakorenené v patriarchálnej štruktúre niektorých kultúr a v nerovnosti medzi mužmi a ženami. Ide o rozšírenú praktiku predovšetkým v tradičných komunitách v oblasti medzi Indiou a Indonéziou, v Pakistane či vo Vietname.

Chudoba, nedostatok vzdelania a pocit neistoty vedú k detským manželstvám aj v čase relatívnej stability a kríza, akou je aj terajšia pandémia, problém ešte zhoršuje. Podľa OSN sa obeťami nútených sobášov stáva každý rok okolo 12 miliónov dievčat mladších ako 18 rokov. Vďaka práci mnohých organizácií, ktoré zabezpečovali ženám prístup k vzdelaniu a zdravotníckym službám, sa tento počet pomaly znižoval. Vypukla však pandémia, mnohí živitelia rodín stratili prácu a finančné problémy sa znova začali riešiť detskými manželstvami. Ženy a dievčatá počas pandémie navyše čelia aj väčšiemu riziku domáceho násilia.

Organizácia Dievčatá, nie nevesty preto vyzýva vládnych predstaviteľov ázijských krajín, aby zahrnuli ochranu ľudskej dôstojnosti žien a dievčat medzi svoje priority. Organizácia zdôrazňuje potrebu spolupráce politikov a občianskeho sektora, aby sa pri prijímaní opatrení súvisiacich s pandémiou nezabúdalo na dievčatá, ktorým hrozí detské manželstvo ani na tie, ktoré sú už vydaté. 

Spomedzi rôznych katolíckych organizácií sa detským nevestám venujú predovšetkým rehoľné sestry spolu s laickými dobrovoľníkmi pracujúcimi pre charitu. V mnohých krajinách existuje v rámci charity špeciálne oddelenie zaoberajúce sa skorými manželstvami a obchodovaniu s ľuďmi. Rehoľné sestry zvyšujú citlivosť rodín na hrozby spojené so skorým manželstvom a prostredníctvom dialógu a citlivej formácie ich vedú k upusteniu od tejto praktiky. Ako alternatívu ponúkajú mladým dievčatám vzdelanie a odbornú prípravu na zamestnanie.

Sestra Lucy Kurien z rádu Sestier Svätého kríža je zakladateľkou a riaditeľkou organizácie Maher (v maráthčine „Dom matky“), ktorá sídli v Pune v štáte Maháraštra a poskytuje pomoc opusteným ženám a týraným deťom. Domy Maher sú rozmiestnené po celej Indii a obzvlášť na vidieku sa ich pracovníci snažia vzdelávať miestne kresťanské, hinduistické či moslimské rodiny, aby nenútili svoje dospievajúce dcéry k vydaju. Maher je len jeden z mnohých príkladov kresťanskej angažovanosti v tejto oblasti.

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Pápežské misijné diela podporili misijné projekty v Afrike i Ázii

Bratislava 7. septembra (TK KBS) V roku 2020 podporili Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) vďaka dobrodincom misijné projekty v trinástich krajinách Afriky a Ázie celkovou sumou 1 155 086,72 eur. Pomoc zameraná na šírenie evanjelia v misijných krajinách je organizovaná prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme a cez apoštolské nunciatúry v podporovaných krajinách. Takto je zabezpečená pravidelná a spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach.

„Chceme vám zo srdca poďakovať za všetky dary. Každý milodar pomáha prispieť na výstavbu kostola, kaplnky či fary, na formáciu seminaristov alebo na opravu studne či školy pre stovky detí. Ďakujeme všetkým členom a darcom PMD za to, že pomáhajú napĺňať poslanie, ktoré zveril PMD Svätý Otec,“ uvádzajú Pápežské misijné diela na Slovensku. 

Podporené krajiny: Benin, Čad, Burkina Faso, Demokratická republika Kongo, Etiópia, Kamerun, Keňa, Kongo, Pobrežie Slonoviny, Rwanda, Srí Lanka, Togo, Uganda.

Misijná pomoc smerovala do troch oblastí podľa jednotlivých diel tvoriacich PMD – Misijné dielo šírenia viery, Misijné dielo detí a Misijné dielo sv. apoštola Petra. Úplný prehľad podporených projektov je dostupný na webovej stránke www.misijnediela.sk.

TK KBS informovali Pápežské misijné diela na Slovensku 

Misijný manifest tézy pre comeback Cirkvi

B. Meuser, J. Hartl, K. Wallner

Misijný manifest

Tézy pre comeback Cirkvi
OBJEDNÁVKA 
(Kniha vám bude zaslaná poštou po 30.4. 2020. Je nepredajná.)
Misijný manifest vznikol ako iniciatíva katolíckych mládežníckych spoločenstiev, komunít a hnutí Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Túžbou jej aktérov je posilniť vieru a misijný zápal kresťanov v Európe, ktorá sa stáva misijným územím. Publikácia zachytáva desať téz, ktoré rozvíjajú programový dokument pápeža Františka Evangelii gaudium a aplikuje ich na aktuálnu situáciu kresťanov v nemecky hovoriacich krajinách.
Prezentácia knihy bude 5.5. 2020 o 18.00 v Bratislave, Lazaretská 32 za účasti a prednášky PÁTERA KARLA WALLNERA – cistercián v kláštore Heiligenkreuz, kňaz, profesor a národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Rakúsku.
10 téz
Téza 1
Ženie nás túžba, aby sa ľudia obrátili k Ježišovi Kristovi.
Téza 2
Chceme, aby sa misie stali prioritou číslo jeden.
Téza 3
Sme presvedčení, že šance nikdy neboli väčšie ako teraz.
Téza 4
Oslovíme všetkých ľudí vo svojich krajinách a nebudeme robiť nijaké rozdiely (ako ich nerobil ani Ježiš).
Téza 5
Veríme, že naša misia bude taká mocná, ako sú naše modlitby.
Téza 6
Ďakujeme všetkým kresťanom mimo Katolíckej cirkvi, ktorí sa už dnes obetavo venujú misijnej činnosti, krstia a privádzajú ľudí k Ježišovi.
Téza 7
Musíme nanovo objaviť obsah viery, jasne a s odvahou ju ohlasovať, či je to „vhod alebo nevhod“ (porov. 2 Tim 4, 2).
Téza 8
Chceme misionárčiť, nie indoktrinárčiť.
Téza 9
Potrebujeme „demokratizáciu“ misie.
Téza 10
Musíme sa obrátiť a nájsť radosť evanjelia, aby sme iných mohli priviesť k Ježišovi.

Naša cesta na Srí Lanku

Srí Lanka 30. januára (PMD) Misijný tím zo Slovenska zavítal v týchto dňoch do ázijskej krajiny Srí Lanka, kde pôsobia Pápežské misijné diela pod vedením národného riaditeľa Basila Fernanda Rohana. Cieľom návštevy je spoznať miestnu cirkev a život obyvateľov tejto skúšanej krajiny.

Z návštevy kostola zničeného pri teroristických útokoch na Veľkú noc minulého roka a miesta zničeného po prívalovej vlne cunami v roku 2004 vznikli aj podnety na konkrétnu pomoc Slovákov na vybudovanie budovy fary a kaplnky. Vďačnosť slovenským veriacim od miestnej cirkvi tlmočil na stretnutí aj arcibiskup Colomba kardinál Malcolm Ranjith.

Poznatky a fotografie z cesty budú podkladom pre ďalšiu rozvojovú a misijnú prácu Pápežských misijných diel na Slovensku, prípravu jesenného čísla časopisu Svetové misie, Misijnej nedele, ktorá sa tento rok slávi 18. októbra, i misijného kalendára na rok 2021.

Misijný ples 2020 v Košeci

V sobotu 4. januára 2020 sa v Košeci (okres Ilava) uskutočnil misijný ples. Podujatie, na ktoré prišlo 202 účastníkov, sa začalo svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a pokračovalo v miestnom dome kultúry, kde do tanca hrala hudobná skupina Melódia z Hradišťa pri Partizánskom. Výťažok z plesu 2 350 eur je určený na podporu farnosti, ktorú vedie slovenský misionár Ján Piatak v Bolívii. Pápežské misijné diela na Slovensku vyjadrujú vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli ples zorganizovať, a aj všetkým účastníkom. Nasledujúci ročník misijného plesu sa uskutoční 2. januára 2021 v Košeci.
Pozdrav pre účastníkov plesu od misionára Jána Piataka
„Drahí nadšenci ohlasovania Božieho slova,
Jozef poučený anjelom zobudil Máriu uprostred noci a utiekli do Egypta. Bola to jedna z mnohých obiet, ktoré priniesli za budúce ohlasovanie Slova o spáse.
Počas dnešnej noci, plesu, aj vy obetujete svätú omšu a výťažok z tomboly za ohlasovanie Božieho Slova v Bolívii.
Po skončení obdobia dažďov by sme sa okrem pomoci konkrétnym ľuďom v ich duchovnej i hmotnej biede pustili do dokončenia dvoch kostolov, ktoré sú vo farnosti El Puente. V Yotau by sme chceli vybudovať aspoň malý prístrešok, pretože nemáme miesto, kde by mohli deti a mládež počúvať katechézy pred prvým prijímaním a birmovkou. Chceme rozbehnúť formáciu lídrov v komunitách, ktorí by pomohli pri formácii ďalších. Potrieb je veľa. Veľké výdavky sú už s doterajšími pravidelnými výjazdmi do komunít v pralese.
Ďakujem vám za spomienku a podporu. Spolu s farníkmi sa za vás modlíme svätý ruženec a tiež slúžievam svätú omšu za všetkých dobrodincov.
Prajem vám do Nového roka otvorené uši pre Boží hlas, veľké srdce pre uchovávanie všetkého, čo Boh povie, ako mala Mária, a silu pri vydávaní svedectva o dobrote Boha.
Žehnám vám.“

FOTO 

Kostolík Pominovec – SILVESTER 2019/2020

FOTOGRAFIE, foto: Juraj Štefanec
ĎAKUJEME za účasť na svätej omši pri kostolíku v Pominovci. Svätú omšu sme začali 23.00 a požehnanie sme prijali už v novom roku 2020. Krásnu atmosféru bez elektriky a petart vytvrilo cca 200 ľudí z okolia a spevokol GEN 80. Ďakujeme aj všetkým, ktorí priniesli koláčilky a nápoje na zahratie. Nech nás Pán žehná celý nový rok 2020.
Žehnaj ľuďom slovami: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Nm 6,24-26)

Pominovec – Silvester 2019/2020

Pominovec – Silvester 2019/2020

Zveřejnil(a) Pápežské misijné diela dne Středa 1. ledna 2020
Pominovec – Silvester 2019/2020 (reportáž MARKÍZA)