Aktuality

Dianie zo svetových misí a misijných aktivít na Slovensku

Sledujte aktuality na Facebooku

Október – výzva na modlitbu desiatku ruženca za misie

Október – výzva na modlitbu desiatku ruženca za misie

Liturgickou spomienkou svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, vyhlásenej za patrónku misií, ktorú Cirkev slávi 1. októbra, sa začína misijný mesiac október. Pápežské misijné diela na Slovensku pozývajú hlavne deti, ale aj ostatných veriacich, na modlitbu desiatka ruženca za misie a misionárov vo svete počas mesiaca október, ktorý je nazývaný aj ako misijný mesiac.

20/09/18 | Pokračovať

Od nedele sa deti na Slovensku stávajú malými misionármi

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho" (Ž 122) - s touto myšlienkou pripravili Pápežské misijné diela na Slovensku pastoračnú pomôcku pre deti vo farnostiach na Slovensku. Do aktivity sa zapája 310 farností a niečo vyše 20 000 detí. Každé dieťa dostalo v nedeľu 2. septembra malý slovníček a na každej nedeľnej svätej omši dostane od septembra do júna nálepku. V slovníčku si deti pripomenú evanjelium nedele obrázkom a citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou. Zároveň sa vďaka nemu môžu modliť za misie, hlavne v mesiaci októbri. Deti sú zároveň vyzvané, aby prežili aktívne misijnú nedeľu (21. októbra 2018).

03/09/18 | Pokračovať

Svätá omša so spoločenstvami adopcie seminaristov

Dve spoločenstvá z Farnosti Pruské si adoptovali po jednom zo seminaristov z Afriky. Prvé spoločenstvo je modlitbové a stretáva sa už 10 rokov každé dva týždne s úmyslom modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania. Druhé spoločenstvo GEN 80 tvoria rodiny s deťmi s cieľom piesňami a spevom chváliť Boha. Každú stredu majú vo farskej klubovni v Pruskom nácviky a každý piatok a nedeľu sprevádzajú sväté omše: v piatok – celofarskú a v nedeľu – rodinnú svätú omšu. V stredu 29. augusta 2018 navštívili národnú kanceláriu PMD v Bratislave. Požehnanie na cestu dostali ešte v Pruskom v autobuse od svojho pána farára Richarda Folučku. V Bratislave spoločne s Ivanom Kňazem ďakovali svätou omšou za rodiny a za seminaristov v kaplnke Pápežských misijných diel. Po svätej omši bola ponúknutá káva z Etiópie – z krajiny, do ktorej  bude smerovať podpora z Misijnej nedele 2018. Popoludní nasledovalo putovanie po chrámoch Bratislavy – členovia spoločenstiev navštívili Modrý kostolík, františkánsky kostol a Dóm sv. Martina.

30/08/18 | Pokračovať

Podpora misijných projektov v roku 2018

V tomto roku Pápežské misijné diela na Slovensku podporili misie sumou v celkovej hodnote 689 056,43 €. Cieľových krajín podpory je sedem: Keňa, Rwanda, Uganda, Benin, Togo a Kongo. Celkovo bolo podporených 11 diecéz, 3 semináre a 27 projektov.


Pápežské misijné diela v roku 2018 podporili: Úplný prehľad

14/08/18 | Pokračovať

Návšteva rektora z Beninu

„Som nesmierne šťastný a neviem slovami vyjadriť vďačnosť za vás, ktorí sa modlíte a podporujete našich seminaristov.

25/07/18 | Pokračovať

Rektor seminára z Beninu (Afrika) navštívi Slovensko

V dňoch 23. a 24. júla 2018 navštívi Pápežské misijné diela na Slovensku otec Ambroise Kinhoun, nový rektor kňazského seminára v Benine. Seminaristov tohto seminára PMD na Slovensku podporujú už piaty rok formou adopcie bohoslovcov na diaľku. V tomto školskom roku počet adoptovaných bohoslovcov presiahne 100 chlapcov, ktorých si adoptovali jednotlivci, spoločenstvá i niektoré farnosti.

17/07/18 | Pokračovať

PMD na Slovensku majú nového národného riaditeľa

PMD na Slovensku majú nového národného riaditeľa

08/06/18 | Pokračovať