Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2015

Každý rok 24. marca si spomíname na kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, ktorí boli zabití počas svojho pôsobenia v misiách.

Statoční vo viere

Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií sa každoročne slávi 24. marca. Tohto roku ho budeme sláviť dvadsiaty tretí krát. V tento deň si spomíname na mučeníkov, ktorí boli zabití počas svojho pôsobenia v misiách. Láska umučených misionárov k evanjeliovým hodnotám ako sú spravodlivosť, mier, sloboda a bratstvo nás privádza k tomu, aby sme sa opäť zamysleli nad svojím životom, nad svojimi rozhodnutiami a voľbami a pripomína nám, aby sme evanjelium žili opravdivo a dôsledne, a vydávali tak svedectvo v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme.

„Pamätať na týchto našich bratov a sestry – biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov – ktorí násilne zomreli pri výkone svojej misijnej služby, a modliť sa za nich, je pre celú Cirkev povinnosťou vďačnosti a pre každého z nás podnetom k tomu, aby sme stále odvážnejšie svedčili o svojej viere a nádeji v Toho, ktorý na kríži navždy premohol svojou láskou moc nenávisti a násilia.“ (Benedikt XVI.)

Prečo práve 24. marca?

24. marec je dňom výročia zavraždenia Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadore, ktorý bol zastrelený počas slávenia sv. omše. Nezatváral oči pred skutočnosťou, ktorá ho obklopovala a často hovoril o témach, ako sú chudoba, sociálna nespravodlivosť a násilie, ktoré boli dennou realitou v San Salvadore i v celej Južnej Amerike. 3. februára tohto roku bol pápežom Františkom potvrdený ako mučeník pre vieru.

Prečo deň modlitieb a pôstu?

V kresťanskej tradícii sú modlitba a pôst skutky lásky a zdieľania s Bohom a s Cirkvou. Prežívať ich práve pri príležitosti tohto dňa znamená prosiť Boha, aby pomáhal všetkým misionárom a kresťanským komunitám, ktoré aj dnes žijú v prostredí diskriminácie a prenasledovania. Zároveň týmito úkonmi vyjadrujeme našu vďaku a úctu zástupu umučených misionárov, ktorí položili svoj život pri ohlasovaní Božieho slova.

plagát k DMM

 

S cieľom obohatiť a spestriť slávenie Dňa modlitieb a pôstu za mučeníkov misií je k dispozícii farnostiam i kresťanským spoločenstvám brožúrka, v ktorej nájdete informácie o Dni modlitieb a pôstu za mučeníkov misií, zoznam misijných pracovníkov, ktorí zomreli mučeníckou smrťou v minulom roku a podnety na slávenie tohto dňa vo farnosti.
Brožúrku i plagát si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky.