Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2018

Každoročne si 24. marca spomíname na pracovníkov v pastorácií, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a laikov, ktorí boli zabití pri plnení svojho misijného poslania.

Cirkev je Cirkvou, ak je Cirkvou mučeníkov

Znovu je tu 24. marec – Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií (DMM), za tých, ktorí zahynuli v službe ohlasovania evanjelia. Sloganom  tohtoročného DMM  sú slova Svätého Otca Františka, ktoré predniesol 22. apríla 2017 v bazilike sv. Bartolomeja v Ríme, ktorá sa stala miestom stálej spomienky na „Novodobých mučeníkov 20. a 21. storočia“, kde sa uchovávajú relikvie rôznych mučeníkov. Svätý Otec František dodáva: „Mučeníci sú tí, ktorí dostali milosť vyznávať Ježiša Krista až po svedectvo obety vlastného života. Oni trpia, oni dávajú svoje životy a my pre ich svedectvo dostávame Božie požehnanie.“

Pripomenúť si tento deň je pre nás príležitosť prijať Božie požehnanie a uvedomiť si potrebu neustále oživovať svoju vieru, zvlášť v pôstnej dobe, ktorá v tieto dni vrcholí.

Mučeníci svojim svedectvom až po vyliatie krvi prebúdzajú z driemot ľahostajnosti, povzbudzujú a pripomínajú pravdu, že smrťou sa život nekončí, a pripravujú všetkých na zmŕtvychvstanie.

DMM sa slávi každoročne v rôznych krajinách sveta. V tomto roku 24. marec pripadá na sobotu pred Kvetnou nedeľou. Už piatok večer je vhodnou príležitosťou oživiť večerné bohoslužby alebo pobožnosť Krížovej cesty  spomienkou  na týchto svedkov viery. Na našej webovej stránke ponúkame niekoľko materiálov, ktoré môžu pomôcť obohatiť liturgiu alebo iné stretnutia v tento pôstny deň. Materiály obsahujú časopis Svetové misie 01/2018, ktorý prináša stručné  reportáže o živote cirkvi na Ukrajine, ktorá bola v nedávnej minulosti skúšaná prenasledovaním. Ďalej sú to informácie o stave prenasledovania kresťanov v súčasnom svete, Krížové cesty, Pôstna adorácia, prezentácia Zoznamu mučeníkov misií za rok 2017 s fotografiami a krátkym popisom okolností ich úmrtia, prezentácia o sr. Veronike Ráckovej z Kongregácie sestier Ducha Svätého. K dispozícii je takisto plagát na propagáciu tohto dňa a rôzne materiály o blahoslavenom Oscarovi Romerovi, patrónovi DMM.

Prečo práve 24. marca?

24. marec je dňom výročia zavraždenia Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadore, ktorý bol zastrelený počas slávenia sv. omše. Nezatváral oči pred skutočnosťou, ktorá ho obklopovala, a často hovoril o témach, ako sú chudoba, sociálna nespravodlivosť a násilie, ktoré boli dennou realitou v San Salvadore i v celej Južnej Amerike. 3. februára 2016 bol pápežom Františkom potvrdený ako mučeník pre vieru.  


plagát k DMM
Archív:
Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2015
Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2016
Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií 2017

 

Prečo deň modlitieb a pôstu?

V kresťanskej tradícii sú modlitba a pôst skutky lásky a zdieľania s Bohom a s Cirkvou. Prežívať ich práve pri príležitosti tohto dňa znamená prosiť Boha, aby pomáhal všetkým misionárom a kresťanským komunitám, ktoré aj dnes žijú v prostredí diskriminácie a prenasledovania. Zároveň týmito úkonmi vyjadrujeme našu vďaku a úctu zástupu umučených misionárov, ktorí položili svoj život pri ohlasovaní Božieho slova. V tomto roku máme o dôvod viac, pretože v máji minulého roka priniesla najvyššiu obetu pri ohlasovaní evanjelia aj naša rodáčka sr. Veronika Rácková, SSpS, z Kongregácie sestier Ducha Svätého, ktorá zahynula v Južnom Sudáne, kde slúžila chudobným ako lekárka.

Všetky materiály si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky: