Misijný fond solidarity KORONA

do 30. novembra 2020

Pápežské misijné diela zriaďujú na podporu misijných krajín Misijný fond solidarity KORONA v začiatočnej hodnote 10 000 EUR. Za týmto účelom bol zriadený transparentný účet. Misijné krajiny sa nedokážu vyrovnať s účinkami pandémie rovnako ako na Slovensku.
Pandémia koronavírusu predstavuje pre našich partnerov v misiách obrovské problémy v Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Životné podmienky v chudobných krajinách sú nebezpečné pre šírenie koronavírusu. Je ťažké splniť minimálne hygienické požiadavky ako napríklad umývanie rúk. V slumoch je takmer nemožné dodržiavať sociálnuvzdialenosť a je tam aj akútny nedostatok zdravotníckej starostlivosti. Misionári a naši projektoví partneri stoja pri ľuďoch v ich ťažkostiach neustále a teraz oveľa viac.
Pápežské misijné diela ich podporujú prostriedkami z Fondu solidarity KORONA.

PLAGÁT

Ďakujeme za vašu pomoc.
Transparentný účet: Misijný fond solidarity KORONA

IBAN: SK83 0900 0000 0051 6954 1147 (SLSP),

variabilný symbol 111.
 Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

TRANSPARENTNÝ ÚČET – vaša suma sa neobjaví hneď

Svätý Otec založil fond Pápežských misijných diel na pomoc v kríze koronavírusu

Omšové milodary pre misionárov ZAPÍŠ