Omšové milodary – intencie pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách.

Omšové milodary – intencie pre misionárov

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na váš úmysel v misijných krajinách. Misionári odslúžia svätú omšu na váš úmysel, ktorý si vzbudíte v mysli. Boh o ňom určite vie, takže nemusíte úmysel písať. Ak chcete úmysel napísať, môžete ho poslať na emailovú adresu:  info@misijnediela.sk. Milodary osobne odovzdá riaditeľ PMD misionárom, ktorí budú slúžiť sväté omše.

Ako poslať milodary na slávenie svätých omší?

Milodar na jednu svätú omšu – 5 eur
Milodar na novénu – 9 svätých omší – 45 eur
Milodar na gregoriánske omše – 30 svätých omší – 150 eur

Na číslo účtu

SK65 3100 0000 0040 0025 6602

do poznámky napíšte svoju adresu alebo mail a počet intencií.
Vaše milodary na sväté omše pomôžu v šírení radostnej zvesti aj v tých najvzdialenejších kútoch sveta.
Prostredníctvom úmyslov na slávenie svätých omší spojíte vašu pomoc, ktorú osobne potrebujete, s pomocou, ktorú poskytnete kňazom v misiách.

Mt 25, 35: Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;