Organizačná štruktúra

Pápežské misijné diela sú organizované na troch úrovniach: nadnárodnej, národnej a diecéznej.

Nadnárodná úroveň

Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov: kardinál Fernando Filoni

Sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov: arcibiskup Savio Hon Tai-Fai, S.D.B.

Prezident Pápežských misijných diel: arcibiskup Protase Rugambwa

Generálny sekretár Pápežského misijného diela šírenia viery: páter Richard Szymky

Generálny sekretár Pápežského misijného diela apoštola Petra: páter Fernando Domingues

Generálna sekretárka Pápežského misijného diela detí: Dr. Baptistine Ralamboarison

Generálny sekretár Pápežskej misijnej únie: páter Vito del Prete

Národná úroveň

Národný riaditeľ PMD na Slovensku: ThLic. Viktor Jakubov, pmd@misijnediela.sk

Diecézna úroveň

Bratislavská arcidiecéza: o. Cyril Sitár, cyril.sitar@gmail.com

Bratislavská eparchia: o. Igor Suchý, igor.suchy@gmail.com

Trnavská arcidiecéza: o. Mário Bosý, bosyorg@gmail.com

Banskobystrická diecéza: o. Martin Felix, matofe25@gmail.com

Žilinská diecéza: o. Marián Záhumenský, misijnedielaza@gmail.com

Spišská diecéza: o. Jozef Benko, velka_lomnica@kapitula.sk

Košická arcidiecéza: Štefan Kondis, kondis@abuke.sk

Košická eparchia: o. Matúš Marcin, matfejm@gmail.com

Prešovská archieparchia: sr. Štefánia Blichová, misie.grkatpo@gmail.com