Organizačná štruktúra

Pápežské misijné diela sú organizované na troch úrovniach: nadnárodnej, národnej a diecéznej.

Nadnárodná úroveň

Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov: kardinál Fernando Filoni

Sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov (KEN): arcibiskup Protase Rugambwa

Podsekretár KEN a Prezident Pápežských misijných diel:  Mons. Giovanni Pietro Dal Toso

Generálny sekretár Pápežského misijného diela šírenia viery: Páter Tadeusz (Ted) Nowak, O.M.I.

Generálny sekretár Pápežského misijného diela apoštola Petra: páter Fernando Domingues

Generálna sekretárka Pápežského misijného diela detí: Sr. Roberta Tremarelli

Generálny sekretár Pápežskej misijnej únie: páter Fabrizio Meroni, P.I.M.E.

Národná úroveň

Národný riaditeľ PMD na Slovensku: o. Ivan Kňaze, pmd@misijnediela.sk

Diecézna úroveň

Bratislavská arcidiecéza: o. Peter Kizek, petokizek@gmail.com

Bratislavská eparchia: o. Igor Suchý, igor.suchy@gmail.com

Trnavská arcidiecéza: o. Mário Bosý, bosyorg@gmail.com

Banskobystrická diecéza: o. Martin Felix, matofe25@gmail.com

Žilinská diecéza: o. Marián Záhumenský, misijnedielaza@gmail.com

Spišská diecéza: o. Jozef Benko, velka_lomnica@kapitula.sk

Košická arcidiecéza: Štefan Kondis, kondis@abuke.sk

Košická eparchia: o. Matúš Marcin, matfejm@gmail.com

Prešovská archieparchia: sr. Štefánia Blichová, misie.grkatpo@gmail.com

Mt 25, 35: Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;