Predbežná správa o verejnej zbierke

V zmysle § 13 ods. 2 zákona o zbierkach uverejňujeme predbežnú správu o verejnej zbierke registračné číslo 002015-015389 Pápežských misijných diel formou DMS

V zmysle § 13 ods. 2 zákona o zbierkach uverejňujeme predbežnú správu o verejnej zbierke  reg. č. 000-2015-015389 účelového zariadenia cirkvi s názvom Pápežské misijné diela:

Prehľad vykonávanie zbierky

Zbierka sa vykonávala v rámci Slovenska formou darcovských SMS správ v tvare DMS MISIE na číslo 877 prostredníctvom platformy Fórum Donorov. Cena jednej SMS bola 2 €. Zbierka sa udiala v časovom rozpätí od 3.12.2015  do  29.7.2016. Zbierku sme propagovali na našej webovej stránke misijnediela.sk a na našich misijných materiáloch.

Prehľad hrubého výnosu

Hrubý výnos z uvedenej zbierky v hore uvedenom období činí spolu 668,16 €. Prostriedky boli uložené na účet IBAN: SK4931000000004000256696, Sberbank, a.s. Slovensko,  ktorý bol zriadený špeciálne na tento účel.

DMS1