Nový rektor kňazského seminára v Nigérii

Vatikán – 8. apríla 2016 vymenoval J.E. kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, otca Marka Maigidu Nzukweina, duchovného z diecézy Jalingo, za rektora kňazského seminára sv. Augustína v Jose.

Nový rektor sa narodil 15. júla 1969 a za kňaza bol vysvätený 15. júla 1995. Študoval v kňazskom seminári sv. Tomáša Akvinského v Makurdi a v kňazskom seminári sv. Augustína v Jose. Po ukončení štúdia náboženstva promoval na Univerzite v Ibadane v Nigérii a licenciát z pastorácie mládeže a katechetiky dosiahol na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme. Kňazskú službu vykonával v rôznych farnostiach. Bol aj diecéznym kaplánom pre mládež a diecéznym riaditeľom Pápežských misijných diel. Pred svojím menovaním pôsobil ako rektor malého seminára Najsvätejšieho Srdca v diecéze Jalingo a ako jej generálny vikár.

foto: Catholic Archdiocese of Jos

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu