Podpora misijných projektov v roku 2019

Bratislava, 19.8.2019 – V roku 2019 podporili Pápežské misijné diela na Slovensku (PMD) vďaka dobrodincom misijné krajiny v Afrike a v Ázii celkovou sumou 808 929,45 eur. Cieľových krajín podpory bolo desať: Etiópia, Benin, Keňa, Rwanda, Burkina Faso, Kamerun, Južný Sudán, Uganda, Pobrežie Slonoviny a India. Celkovo bolo podporených 13 diecéz, 5 kňazských seminárov a 34 projektov. 

Podporujeme šírenie evanjelia v misijných krajinách. Pomoc je organizovaná prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu národov v Ríme a cez nunciatúry v podporovaných krajinách. Takto je zabezpečená pravidelná a spravodlivá podpora a predovšetkým to, aby sa pomoc dostala k tým najchudobnejším v misijných farnostiach a diecézach.

Chceme vám zo srdca poďakovať za všetky dary. Každý milodar pomáha prispieť na výstavbu kostola, kaplnky či fary, na formáciu seminaristov alebo na opravu studne či školy pre stovky detí. Ďakujeme všetkým členom a darcom PMD za to, že pomáhajú napĺňať poslanie, ktoré zveril PMD Svätý Otec.

Misijná pomoc smerovala do troch oblastí podľa jednotlivých diel tvoriacich PMD – misijné dielo šírenia viery, misijné dielo detí a misijné dielo sv. apoštola Petra. Úplný prehľad podporených projektov je dostupný na webovej stránke misijnediela.skpapezske-misijne-diela-vo-svete/.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu