Kostolík Pominovec – SILVESTER 2019/2020

FOTOGRAFIE, foto: Juraj Štefanec
ĎAKUJEME za účasť na svätej omši pri kostolíku v Pominovci. Svätú omšu sme začali 23.00 a požehnanie sme prijali už v novom roku 2020. Krásnu atmosféru bez elektriky a petart vytvrilo cca 200 ľudí z okolia a spevokol GEN 80. Ďakujeme aj všetkým, ktorí priniesli koláčilky a nápoje na zahratie. Nech nás Pán žehná celý nový rok 2020.
Žehnaj ľuďom slovami: “Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!” (Nm 6,24-26)

Pominovec – Silvester 2019/2020

Pominovec – Silvester 2019/2020

Zveřejnil(a) Pápežské misijné diela dne Středa 1. ledna 2020
Pominovec – Silvester 2019/2020 (reportáž MARKÍZA)