Misijný ples 2020 v Košeci

V sobotu 4. januára 2020 sa v Košeci (okres Ilava) uskutočnil misijný ples. Podujatie, na ktoré prišlo 202 účastníkov, sa začalo svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a pokračovalo v miestnom dome kultúry, kde do tanca hrala hudobná skupina Melódia z Hradišťa pri Partizánskom. Výťažok z plesu 2 350 eur je určený na podporu farnosti, ktorú vedie slovenský misionár Ján Piatak v Bolívii. Pápežské misijné diela na Slovensku vyjadrujú vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli ples zorganizovať, a aj všetkým účastníkom. Nasledujúci ročník misijného plesu sa uskutoční 2. januára 2021 v Košeci.
Pozdrav pre účastníkov plesu od misionára Jána Piataka
“Drahí nadšenci ohlasovania Božieho slova,
Jozef poučený anjelom zobudil Máriu uprostred noci a utiekli do Egypta. Bola to jedna z mnohých obiet, ktoré priniesli za budúce ohlasovanie Slova o spáse.
Počas dnešnej noci, plesu, aj vy obetujete svätú omšu a výťažok z tomboly za ohlasovanie Božieho Slova v Bolívii.
Po skončení obdobia dažďov by sme sa okrem pomoci konkrétnym ľuďom v ich duchovnej i hmotnej biede pustili do dokončenia dvoch kostolov, ktoré sú vo farnosti El Puente. V Yotau by sme chceli vybudovať aspoň malý prístrešok, pretože nemáme miesto, kde by mohli deti a mládež počúvať katechézy pred prvým prijímaním a birmovkou. Chceme rozbehnúť formáciu lídrov v komunitách, ktorí by pomohli pri formácii ďalších. Potrieb je veľa. Veľké výdavky sú už s doterajšími pravidelnými výjazdmi do komunít v pralese.
Ďakujem vám za spomienku a podporu. Spolu s farníkmi sa za vás modlíme svätý ruženec a tiež slúžievam svätú omšu za všetkých dobrodincov.
Prajem vám do Nového roka otvorené uši pre Boží hlas, veľké srdce pre uchovávanie všetkého, čo Boh povie, ako mala Mária, a silu pri vydávaní svedectva o dobrote Boha.
Žehnám vám.”

FOTO