Tisícky detí v Ázii sú pod vplyvom pandémie nútené pracovať

„Každé dieťa má právo na ochranu pred akoukoľvek formou diskriminácie, vykorisťovania a násilia. Karanténne opatrenia v rozličných ázijských krajinách, zatvorené školy či zvýšený tlak na rodiny nesmú v žiadnom prípade vyústiť do zneužívania detí. Podpora detskej dôstojnosti a detských práv musí byť prioritou nielen pre vlády, ale aj pre občianske združenia, cirkvi a náboženské komunity. Práve deti musia byť v centre pozornosti, keď sa hľadajú riešenia súčasnej zdravotnej, ekonomickej a sociálnej krízy.“

Tieto slová zazneli z úst aktivistov za detské práva a vodcov ázijských cirkví na virtuálnej konferencii s názvom Podpora dôstojnosti a práv detí počas krízy Covid 19. Konferenciu zorganizovala Kresťanská konferencia v Ázii. Jej generálny sekretár Mathews George Chunakara okrem iného upozornil na to, že uprostred pandémie boli potreby mnohých detí „neviditeľné“: „ Dôsledky tejto krízy môžu trvalo poškodiť blahobyt budúcich generácii. Je preto dôležité, aby sa rešpektovali a dodržiavali práva, ktoré zaručujú deťom ich dôstojnosť. Kvalitný život je právom všetkých detí.“

Milióny detí v Ázii sú pod hrozbou nútenej detskej práce. Súčasná kríza spôsobená koronavírusom by mohla prvýkrát po 20 rokoch poklesu detskej práce spôsobiť jeho nárast. Pri príležitosti Svetového dňa proti detskej práci (12. jún) a nastávajúceho roku 2021, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný rok za odstránenie detskej práce, o tom informovali Medzinárodná organizácia práce a Unicef. V správe, ktorú tieto organizácie zverejnili, sa zdôraznili aj zhoršujúce sa podmienky pre deti žijúce v Ázii, predovšetkým ohrozenie ich zdravia a bezpečnosti. Obyvatelia východnej Ázie a Tichomoria predstavujú až 70% obetí katastrof na celom svete. Okrem vírusu Covid-19 sú vystavení aj klimatickým zmenám, urbanizácii, migrácii a ďalším negatívnym javom. Prvými obeťami sú práve deti. 

V juhovýchodnej Ázii sa zase diskutovalo o ochrane detských a ženských práv predovšetkým v súvislosti s domácim násilím počas pandémie. Ide o tému, ktorá si získava stále väčšiu pozornosť spoločnosti. Vo Vietname sa počet hovorov na linku pomoci pre ženy postihnuté domácim násilím zvýšil počas karantény o 50%. Počet zachránených obetí narástol o 80%. Prieskum Vietnamskej asociácie na ochranu práv dieťaťa odhalil, že 48% detí čelí verbálnym útokom, 8% je fyzicky týraných a 32,5% nedostáva adekvátnu rodinnú starostlivosť.

Ak je informovanosť o takýchto problémoch prvým krokom a existencia ochranných opatrení druhým, ich základom musí byť zákon. Zákon musí byť pilierom, ktorý umožní ochranu detských práv. Príkladom je Mjanmarsko, v ktorom podľa odhadov pracuje až 10% detí vo veku 5 – 17 rokov. Na začiatku júna mjanmarský parlament ratifikoval Dohovor o minimálnom pracovnom veku, ktorý krajinu zaväzuje prijať opatrenia zakazujúce detskú prácu

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA bližšie
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu