Zdravotnícka kríza v Papue-Novej Guinei ohrozuje budúcnosť najzraniteľnejšej časti populácie

Kríza zdravotníckeho sektora v Papue-Novej Guinei sa v posledných mesiacoch stupňuje. Lekári a zdravotné sestry z katolíckych zdravotníckych služieb a zariadení boli od 3. júla nútení buď obmedziť svoju prácu, alebo ju úplne prestať vykonávať. Vláda im totižto od začiatku roka 2020 nevyplatila ich mzdy a potrebné peňažné dotácie.

„Je pochopiteľné, že vláda v čase pandémie a nestabilnej ekonomickej situácie zápasí s finančnými ťažkosťami, je však potrebné stanoviť si priority,“ píše otec Giorgio Licini, generálny tajomník Konferencie biskupov Papuy-Novej Guiney a Šalamúnových ostrovov.

„Problematické sú najmä zdravotnícke služby na vidieku. Cirkev je síce schopná zabezpečiť núdzovú pomoc, avšak bez platov hradených zo štátnej kasy nedokáže zdravotnícke zariadenia udržiavať v chode dlhšie ako jeden rok. Vláda preto nesmie zabúdať na najvzdialenejšie oblasti krajiny. Svet vyjde z pandémie chudobnejší a neostane v ňom žiaden priestor pre chamtivosť. Inak ľudská arogancia vytlačí milióny biednych na okraj spoločnosti a ponechá ich napospas hladu, chorobám a smrti.“

Rôzne kresťanské denominácie spravujú v Papue-Novej Guinei až 50% všetkých zdravotníckych zariadení. Tie sa nachádzajú najmä v dedinách, kde chýba vládna infraštruktúra a sú tak nenahraditeľné pre milióny znevýhodnených občanov v krajine. 

Otec Licini vyzdvihuje aj skutočnosť, že Papua ako jedna z mála krajín neinvestuje veľké čiastky do zbrojenia. Má čo robiť so zabezpečením finančných prostriedkov na základné služby, štátny aparát a budovanie infraštruktúry pre rastúcu populáciu. Každý štát je zodpovedný za osud svojich obyvateľov. Plnenie štátnych záväzkov sa odráža práve v spôsobe, akým sa zaobchádza s marginalizovanými a chudobnými občanmi.

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA chcem prispieť
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu