Detských neviest v Ázii pribúda

Desaťtisíce malých dievčat z rôznych ázijských krajín sú aj v dôsledku pandémie nútené k sobášom vo veľmi mladom veku. Tieto dievčatá pochádzajú z chudobných rodín, ktorých finančná situácia sa v priebehu posledných mesiacov výrazne zhoršila. Pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť v boji proti takýmto praktikám, môže preto v súčasnosti vyjsť navnivoč.

Na alarmujúcu situáciu upozorňuje najmä medzinárodná organizácia Girls Not Brides (Dievčatá, nie nevesty), ktorá združuje vyše 1460 pobočiek roztrúsených po celom svete a bojuje za ukončenie fenoménu detských manželstiev. Skoré manželstvá sú pevne zakorenené v patriarchálnej štruktúre niektorých kultúr a v nerovnosti medzi mužmi a ženami. Ide o rozšírenú praktiku predovšetkým v tradičných komunitách v oblasti medzi Indiou a Indonéziou, v Pakistane či vo Vietname.

Chudoba, nedostatok vzdelania a pocit neistoty vedú k detským manželstvám aj v čase relatívnej stability a kríza, akou je aj terajšia pandémia, problém ešte zhoršuje. Podľa OSN sa obeťami nútených sobášov stáva každý rok okolo 12 miliónov dievčat mladších ako 18 rokov. Vďaka práci mnohých organizácií, ktoré zabezpečovali ženám prístup k vzdelaniu a zdravotníckym službám, sa tento počet pomaly znižoval. Vypukla však pandémia, mnohí živitelia rodín stratili prácu a finančné problémy sa znova začali riešiť detskými manželstvami. Ženy a dievčatá počas pandémie navyše čelia aj väčšiemu riziku domáceho násilia.

Organizácia Dievčatá, nie nevesty preto vyzýva vládnych predstaviteľov ázijských krajín, aby zahrnuli ochranu ľudskej dôstojnosti žien a dievčat medzi svoje priority. Organizácia zdôrazňuje potrebu spolupráce politikov a občianskeho sektora, aby sa pri prijímaní opatrení súvisiacich s pandémiou nezabúdalo na dievčatá, ktorým hrozí detské manželstvo ani na tie, ktoré sú už vydaté. 

Spomedzi rôznych katolíckych organizácií sa detským nevestám venujú predovšetkým rehoľné sestry spolu s laickými dobrovoľníkmi pracujúcimi pre charitu. V mnohých krajinách existuje v rámci charity špeciálne oddelenie zaoberajúce sa skorými manželstvami a obchodovaniu s ľuďmi. Rehoľné sestry zvyšujú citlivosť rodín na hrozby spojené so skorým manželstvom a prostredníctvom dialógu a citlivej formácie ich vedú k upusteniu od tejto praktiky. Ako alternatívu ponúkajú mladým dievčatám vzdelanie a odbornú prípravu na zamestnanie.

Sestra Lucy Kurien z rádu Sestier Svätého kríža je zakladateľkou a riaditeľkou organizácie Maher (v maráthčine „Dom matky“), ktorá sídli v Pune v štáte Maháraštra a poskytuje pomoc opusteným ženám a týraným deťom. Domy Maher sú rozmiestnené po celej Indii a obzvlášť na vidieku sa ich pracovníci snažia vzdelávať miestne kresťanské, hinduistické či moslimské rodiny, aby nenútili svoje dospievajúce dcéry k vydaju. Maher je len jeden z mnohých príkladov kresťanskej angažovanosti v tejto oblasti.

FIDES – tlačová agentúra Pápežských misijných diel, Preklad: Dominika Salanciová FOTO: archív PMD

Misijný fond solidarity KORONA bližšie
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu