Sladká pomoc – solidarita aj počas korony

Od jesene prejavujú tisíce ľudí na Slovensku solidaritu s mladými ľuďmi v najchudobnejších krajinách. Vo farnostiach, v školách aj individuálne ponúkajú čokoládu, ktorá pomáha a je dvakrát dobrá. Čokoládky s názvami šestnástich misijných krajín a myšlienkami vyrobila pre Pápežské mysijné diela slovenská čokoládovňa DEVA so sídlom v Trebišove. Od septembra si školy, farnosti a dobrovoľníci objednali 147 000 čokoládových tyčiniek, čo bolo 3 500 krabíc na 14 paletách. Celkovo týmto spôsobom Slovensko pomáha Misijnému dielu detí sumou 36 750 eur.

Objednávanie čokoládok bolo ukončené a bude prebiehať budúci rok od septembra, ale neustále je možné zakúpiť si ich v predajniach Spolku svätého Vojtecha.

Z histórie vieme že na šírení čokolády do celého sveta majú zásluhu aj španielski misionári. Začali ju nosiť ako znak lásky na územia, kde pôsobili a hlásali Božie slovo. Takýmto spôsobom sa veľmi rýchlo dostala na všetky kontinenty.

Ako hovorí pápež František, aj v tomto období máme prejavovať solidaritu a konkrétnu lásku. Kampaň Sladká pomoc je veľmi ľahký a príjemný spôsob, ako ju prejavovať. Chuť dobrej čokolády povzbudzuje hlavne mladých ľudí pomáhať.

PODPORTE MISIE bližšie info