Trojkráľová koleda – súťaž v speve

Prihláste sa na súťaž Trojkráľovej koledy 2021.

Pápežské misijné diela organizujú 1. ročník súťaže v speve trojkráľových piesní pod názvom Trojkráľová koleda. Súťaž sa uskutoční v e-priestore a je určená hlavne pre deti, ale aj pre všetky vekové kategórie. 

V rámci súťaže je potrebné vybrať si jednu trojkráľovú pieseň, ktorú môžete nahrať aj s hudobným doprovodom a oblečením. Pieseň je potrebné nahrať ako video a poslať nám do 31. decembra 2020 do 20:00 na e-mailovú adresu info@misijnediela.sk . Nahrávka nemusí byť profesionálna, stačí aj z mobilného telefónu. Všetky piesne budú zverejnené a zároveň nimi budeme prosiť o podporu pre slovenských misionárov a Misijné diela detí. 

3 výhercovia vyhrajú náš misijný balíček (somárika, ponožky, magnetky, ružence a nejaké prekvapenie).

Odoslaním video dávate súhlas s uverejnením videa. 

Trojkráľová HVIEZDA: PODPORA MISIONÁROV bližšie