2% pre MISIE

Naše údaje – Prijímateľ 2 % 

Názov: Pápežské misijné diela
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 30806976
Sídlo: Lazaretská 32, 811 09 Bratislava

Omšové milodary pre misionárov REGISTUJ