KLOP KLOP pán Online

SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol333. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

Trojkráľová e-zbierka chcem prispeť