Malý misionár – slovníček a nálepky

OBJEDNÁVKY do 25. júla 2020 (registrácia ukončená) – (rozoslanie poštou začiatkom septembra)

Pápežské misijné diela ponúkajú pre farnosti, spoločenstvá a katechétov slovníček Malý misionár v rozmere A6, ktorý obsahuje texty a 51 obrázkov-samolepiek na jednotlivé nedele a prikázné sviatky liturgického roka od septembra do júna.

Slovníček a 51 obrázkov – nálepiek
na nedeľné evanjeliá od septembra do júna
+ prikázané sviatky + svätá spoveď na prvé piatky

– deti si pripomenú evanjelium nedele a prikázaných sviatkov obrázkom, citátom z evanjelia a krátkou myšlienkou
– vhodné pre deti od 5 do 12 rokov (hlavne pre prvoprijímajúce deti)
– modlia sa za misie
– deti sú vyzvané, aby prežili aktívne misijnú nedeľu 18. októbra 2020

balenie: 25 kusov (slovníček + nálepky)
odporúčaná cena: 25 ks – 25 €

OBJEDNÁVKY do 25. júla 2020 (je možné aj po termíne) – dá sa objednať minimálne jeden balík 25 kusov

SLADKÁ POMOC - dvakrát dobrá čokoláda Bližšie informácie