Misijná nedeľa 2015

Misia je služba

Misijná nedeľa sa každoročne slávi v predposlednú októbrovú nedeľu, tento rok sa bude konať 18. októbra. V celej Cirkvi sa začala prvýkrát sláviť v roku 1926, takže tento rok ju slávime vo všetkých katolíckych chrámoch už osemdesiaty deviatykrát. Tento deň je tradične spojený s finančnou zbierkou na podporu misií, z ktorého sú financované projekty na pomoc núdznym a ohlasovanie evanjelia na všetkých kontinentoch.

plagatA4web

Hlavnou myšlienkou, sloganom tohtoročnej Misijnej nedele sú slová pápeža Františka: „Misia je služba“. Služba je aj najprekvapujúcejšou charakteristikou nášho Boha, ktorý sa nám slovami evanjelia tohtoročnej Misijnej nedele prihovára. Tvárou v tvár pokušeniu získavať prvé miesta, dáva Ježiš apoštolom lekciu a určuje tým ducha, ktorým sa majú nechať viesť v svojom apoštolskom poslaní: „Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.“

Každý misionár, ktorý chce, aby jeho ohlasovanie bolo presvedčivé a účinné, musí denne pretvárať svoje srdce tým istým slovom, ktoré sám ohlasuje. A tým najpresvedčivejším slovom je to, ktoré je premenené na konkrétny skutok. Tou najzrozumiteľnejšou rečou, ktorej rozumie každý človek bez rozdielu, je reč vlastného príkladu. Svedčia o tom aj príbehy množstva svetových misijných velikánov ako sv. Damián De Veuster, služobník malomocných, blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty a mnohí iní, ktorí sa naplno darovali službe ohlasovania evanjelia.

 

Pápež František v tento deň prosí katolíkov celého sveta, aby sa spojili vo svätej omši pri modlitbe, slávení a starostlivosti o celú rodinu Cirkvi. Viac ako 50% ľudí na celom svete ešte nikdy nepočuli o Ježišovi Kristovi. Prostredníctvom Pápežských misijných diel, modlitby a dary veriacich podporia misionárov a mladé misijné cirkvi pri výstavbe škôl, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ohlasovaní viery, aby mohli všetci spoznať Božiu lásku a žiť dôstojný ľudský život.

 

„Misijná nedeľa je zvláštnou príležitosťou, ktorá pripomína Božiemu ľudu neustálu platnosť ich misijného poslania, lebo misie sú záležitosťou všetkých kresťanov…“ (Ján Pavol II.)
Svätý Otec pri príležitosti Misijnej nedele vydáva posolstvo a národný riaditeľ Pápežských misijných diel pripravuje misijné materiály s cieľom obohatiť a spestriť slávenie Misijnej nedele, ktoré sú rozposlané do všetkých farností.

 

 

Tieto materiály – brožúrku, ktorá obsahuje bližšie informácie o slávení Misijnej nedele, plagát, ďakovný plagát, záhlavie na Facebook a reklamný baner do časopisov si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky.

fb (1)

dakovnyplagatA4web
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu