Misijný e-shop

– – – OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR TU – – –

Objednajte si predmety na podporu misií a pomôžte svojimi modlitbami, osvetou, svedectvom či príspevkom misiám. Predmetov si môžete objednať aj viac a ponúknuť ich vo svojom okolí. Objednávku vám pošleme poštou aj so šekom, ktorým môžete poslať príspevok na misie. Ponúkané predmety sú nepredajné.