Misijný deň detí 6.január 2023

Deti pomáhajú deťom

Sprievodné texty k sláveniu v. omše na Misijný deň detí – WORD

Sprievodné texty k sláveniu sv. omše na Misijný deň detí – PDF

V duchu myšlienky Deti pomáhajú deťom sa na slávnosť Zjavenia Pána slávi na celom svete Misijný deň detí. Traja králi boli prvými ohlasovateľmi Ježiša Krista. Šiesteho januára si preto pripomíname vznik misií.

Aj deti na Slovensku pozývame na sviatok Troch kráľov do kostola, aby sa spoločne s kňazmi modlili za svojich rovesníkov v Etiópii a slávili Misijný deň detí.


Pre farnosti sme pripravili materiály pre deti na objednanie (objednáva vždy jedna poverená osoba pre celú farnosť po dohode s farským administrátorom, všetky materiály sú posielané zadarmo):

 • Adventná večerná modlitba pre všetky rodiny farnosti
 • Deviatnik pre deti pred Misijným dňom detí
 • Náramky pre deti ako darček z Misijného dňa detí
 • Plagát A46. január 2023
 • Liturgický balíček (prosby, obetné dary, úlohy pre Troch kráľov, podnety na kázeň)

Materiály na Trojkráľovú koledu

 • Pokladnička Trojkráľovej koledy pre Misijné dielo detí v Afrike
 • Ikona betlehemských jasličiek – je určená pre príbytky, ktoré navštívia deti s Trojkráľovou koledou

Do Misijného dňa detí môžete zapojiť čo najviac detí a koledníkov. Tam, kde vo farnostiach neprebehla verejná zbierka Dobrej noviny, môže sa uskutočniť koledovanie v kostole v rámci Trojkráľovej koledy spojené so zbierkou pre projekty Misijného diela detí v Afrike. Tento rok koledujeme pre Etiópiu. Samozrejme, ak vzhľadom na množstvo zbierok a iné dôvody zbierka nebude, slávenie Misijného dňa detí má aj tak veľký význam v tom, aby si deti uvedomili, že vo svete žijú ich rovesníci, ktorí sa majú oveľa horšie.

Dohodnite sa so svojím farským administrátorom a PRIHLÁSTE svoju farnosť na slávenie Misijného dňa detí 6. januára 2023 (sviatok Troch kráľov) a na Trojkráľovú koledu.


Zodpovedná osoba za koledovanie Trojkráľovej koledy: Ivan Kňaze, štatutár Pápežských misijných diel na Slovensku. Sme účelovým zariadením Cirkvi evidované pod číslom: Ministerstvo kultúry – 566/1993-15D. Koledovanie prebieha vo farnosti formou milodarov v kostole alebo v príbytkoch, kde sa modlí.

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte alebo napíšte nám: 02/529 64 916 alebo info@misijnediela.sk Ivan Kňaze – 0905/532597

Plagát
Jednotlivé materiály
Propagačné video

Etiópia potrebuje pomoc
i modlitbu

Už takmer dva roky sužuje sever Etiópie vojenský konflikt, ktorý ničí ľudské životy i národné bohatstvo. Katolícka cirkev stojí v tejto ťažkej situácii stále na strane skúšaných obyvateľov. V Etiópii naďalej dochádza k úmrtiam z dôvodu nedostatku jedla a liekov.

„Sme hlboko zarmútení, keď vidíme, že v regióne naďalej pokračuje vojenský konflikt. Do dnešného dňa prišlo o život príliš veľa ľudí a zničený bol aj ich majetok. Najväčšie rany utrpeli deti, ženy a starí ľudia,“ uvádza sa vo vyhlásení Konferencie biskupov Etiópie, ktoré poskytla tlačovej agentúre Pápežských misijných diel Fides. Od začiatku konfliktu nefunguje v  danej oblasti infraštruktúra, telefonické a internetové pripojenie, banky ani elektrina. To spôsobuje, že na mnohých miestach sú misionári odrezaní od svojich komunít i  od zásobovania.

Cirkev si uvedomuje, že táto situácia sa nezlepší bez vonkajšieho zásahu. Preto sa Embdibírska diecéza zapojila do projektu chovu kôz. Rodiny, ktoré sa ocitli v zúfalej situácii, tak získajú vzácnu pomoc. Kozie mlieko je zdravšie ako kravské. Poskytuje bohatý zdroj výživy a dajú sa z neho vyrábať aj základné potraviny ako syr a maslo.

Otec Habte má predstavu, že po rozšírení chovu kôz by sa mohlo prebytočné mlieko predávať aj do okolitých regiónov. Dalo by sa tak pomôcť oveľa väčšiemu počtu rodín v núdzi. Keď reagujeme na potreby núdznych, akoby sme sa dotýkali samotného srdca misií. Vybudovaním chovnej stanice kôz prinesieme nádej mnohým chudobným rodinám. Bude to však možné len s podporou dobrých ľudí.

Podporiť Etiópiu môžete aj na účte:

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)

Variabilný symbol: 3434

Pokiaľ máte záujem o poštové poukazy, kontaktujte nás na info@misijnediela.sk.

Trojkráľová koleda 2023 ZAPOJ SA DO KOLEDOVANIA pre ETIÓPIU
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu