Finančná podpora misií

1. Bankový prevod na účet (na ktorýkoľvek) Číslo účtu IBAN: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP) IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602 (Prima Banka) Do poznámky uveďte: svoju adresu alebo e-mail. Variabilný symbol si vyberte podľa účelu: 100 – Misijné dielo šírenia viery – podpora katechétov a výstavba kostolov, kaplniek a fár 200 – Misijné dielo detí – podpora deti: siroty, choré deti, … Čítať ďalej Finančná podpora misií