Trojkráľová e-zbierka spev 3KRÁĽOV

Klop, klop. STE DOMA?

Koleda a vinšovanie 3kráľovpodporuje Misijné dielo detí.

Trojkráľová koleda – krátky spot

Účet PMD: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol 333. V prípade otázok nás kontaktujte: info@misijnediela.sk

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Banner_2531x1407-1124x625.jpg
Misijné dielo detí
TRAJA KRÁLI z minulého roku

Projekty Misijného diela detí pre rok 2021

Cieľová krajina: BURKINA FASO

 • Diecéza DORI
 • Názov projektu: Materská škola sv. Terezy v Dori
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Edith Pakotogo
  • Program: Predškolská výchova
  • Popis: Rekonštrukcia a vybavenie – budovy škôlky si po desiatich rokoch prevádzky vyžadujú úpravy v súlade s platnými normami (praskliny na stenách, poškodené vnútorné a vonkajšie nátery, stropy, dlažby a elektrické rozvody). Potrebná je aj obnova ihriska. Ide o 171 detí.
 • Príspevok Slovenska: 12.000 EUR
 • Názov projektu: Lýceum Panny Márie zo Sahelu v Suudu Andal
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Suzanne Roamba
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Výstavba školskej budovy s tromi triedami. Lýceum bolo postavené pred 11 rokmi a postupne sa stalo vzorom vo výuke pre celú diecézu. Viac než 19 000 škôl prvého a druhého stupňa však muselo byť kvôli teroristickým akciám zatvorených a mnoho detí zostalo bez možnosti učiť sa. Je preto potrebné zvýšiť kapacitu školských zariadení. Ide o 240 detí.
 • Príspevok Slovenska: 6.300 EUR
 • Názov projektu: Projekt katolíckej organizácie Manos Unidas, Dori
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Régina Ouangre
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Vybudovanie vrtu pre pitnú vodu – navŕtanie, výstavba vodojemu, kanalizácie, systému solárneho čerpania a energetického príslušenstva. Úroveň analfabetizmu v sahelskej oblasti (na južnom okraji Sahary) je veľmi vysoká. Škola sa nachádza na území, ktoré sa vyznačuje veľkými horúčavami – deti potrebujú mať vo svojej blízkosti zdroj pitnej vody dôležitej pre ich zdravie, hygienu a bezpečnosť. Ide o 380 detí.
 • Príspevok Slovenska: 10.000 EUR
 • Názov projektu: Diecézne centrum pre nezaopatrené deti
  • Zodpovedný za projekt: O. Théodore Bekouene Kpoda
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Školské poplatky, zdravotná starostlivosť, doprava, stravovanie, bývanie a podpora pre deti, ktoré pochádzajú z oblastí násilného extrémizmu a stali sa obeťami politickej a sociálnej neistoty. Diecéza sa snaží zabezpečiť základné potreby pre deti, ktoré prišli o domov a vzdelanie, a pre malé dievčatá, ktoré unikli pred nútenými sobášmi. V centre deti nachádzajú podporu, ochranu a možnosť vzdelávať sa. Ide o 380 detí.
 • Príspevok Slovenska: 8.000 EUR

Cieľová krajina: ETIÓPIA

 • Diecéza: Apoštolský vikariát HOSANNA
 • Názov projektu: Stravovací program
  • Zodpovedný za projekt: O. Abba Z. Ashebo
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Zabezpečenie stravovania a základných životných potrieb pre ohrozené a presídlené deti z veľmi chudobných rodín. Mnohé deti potrebujú pomoc a podporu, ale ich rodiny im ju nedokážu poskytnúť. Ide o 50 detí.
 • Príspevok Slovenska: 4.000 USD
 • Názov projektu: Materská škola sv. Trojice v Danalega
  • Zodpovedný za projekt: O. Abba Z. Ashebo
  • Program: Predškolská výchova
  • Popis: Výstavba – materiály a práca. Cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu udržateľného rozvoja v oblasti školstva a umožniť deťom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Ide o 250 detí.
 • Príspevok Slovenska: 17.000 USD
 • Názov projektu: Centrum pre mladé dievčatá
  • Zodpovedný za projekt: O. Abba Z. Ashebo
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Materiály a práca – cieľom projektu je postaviť centrum, ktoré sa bude starať o mladé dievčatá z chudobných rodín a poskytne im bezpečné útočisko, základné životné potreby a primerané prostredie na vzdelávanie. Ide o 25 detí.
 • Príspevok Slovenska: 8.000 USD
 • Diecéza: Apoštolský vikariát SODDO
 • Názov projektu: Diecézny vzdelávací program
  • Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Tsegaye Keneni Derera
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Školské poplatky pre chudobné a núdzne deti. Vikariát v Soddo prijíma množstvo žiadostí o zriadenie materských škôl pre deti z rozličných miest. Mnohé z nich pochádzajú z veľmi chudobných rodín, ktoré deťom nedokážu zaplatiť výdavky na vyučovanie. Cieľom projektu je pomôcť najnúdznejším deťom. Ide o 495 detí.
 • Príspevok Slovenska: 5.000 USD
 • Názov projektu: Diecézny stravovací program
  • Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. Tsegaye Keneni Derera
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Nákup stravy a potravinových zásob pre deti zo 14 materských škôl v Soddo. Životné podmienky mnohých rodín vo vikariáte sú veľmi úbohé. Deti trpia hladom a podvýživou. Cieľom projektu je zabezpečiť im jedlo počas vyučovania. Ide o 1239 detí.
 • Príspevok Slovenska: 5.000 USD

Cieľová krajina: KEŇA

 • Diecéza NAKURU
 • Názov projektu: Škola Kráľovnej pokoja v Elimu
  • Zodpovedný za projekt: Sr. Cecilia W. Kamau
  • Program: Ochrana života
  • Popis: Výstavba studne – materiál a práca. Cieľom projektu je zabezpečiť žiakom základnej školy čistú a nezávadnú úžitkovú vodu a vytvoriť im tak primerané podmienky pre hygienu a vzdelávanie. Ide o 1000 detí.
 • Príspevok Slovenska: 10.000 USD
 • Názov projektu: Stredná škola v Ndingi
  • Zodpovedný za projekt: O. Bernard Ngaruyia
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Dokončenie výstavby 4 tried – materiál a práca. Cieľom projektu je zabezpečiť žiakom strednej školy vo farnosti sv. Františka Xaverského v Ndingi bezpečné a primerané prostredie počas vyučovania. Ide o 120 detí.
 • Príspevok Slovenska: 8.000 USD

Cieľová krajina: UGANDA

 • Diecéza KAMPALA
 • Názov projektu: Základná škola sv. Pavla vo farnosti Buloba
  • Zodpovedný za projekt: O. Paul Ssemboga
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Obnova bloku so 4 triedami – náklady na materiál a prácu. Cieľom projektu je obnova podlahy, trámov, dvier, okien a strechy. Školu postavili v roku 1950 pre deti z okolia misionári zameraní na vzdelávanie a katolícku výchovu. Budova je už veľmi schátraná, pedagógovia s deťmi sú počas vyučovania vystavení riziku. Preto je potrebná jej rekonštrukcia. Ide o 513 detí.
 • Príspevok Slovenska: 10.000 USD
 • Názov projektu: Základná škola sv. Pavla vo farnosti Bulo
  • Zodpovedný za projekt: O. FX. Mayinja
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Obnova vidieckej základnej školy – náklady a práca. Cieľom projektu je rekonštrukcia hornej konštrukcie, múrov, podláh, zbernej kanalizácie pre dažďovú vodu, dvier, okien a strechy. Renovácia budovy je nevyhnutná pre zabezpečenie zdravého prostredia počas vyučovania. Triedy sú v prevádzke v pracovných dňoch, v sobotu a v nedeľu slúžia všetkým deťom z misijnej stanice na vyučovanie katechizmu. Ide o 585 detí.
 • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Názov projektu: Farnosť sv. Mbaagu Tuzinde v Kizibe
  • Zodpovedný za projekt: O. Edward Ssebuliba
  • Program: Kresťanská výchova
  • Popis: Vybudovanie zariadenia na prísun nezávadnej vody pre deti – náklady na materiál a prácu. Cieľom projektu je navŕtať prameň v hĺbke 75 metrov, osadiť tlakové čerpadlo a vodojem a zabezpečiť tak pitnú vodu pre deti z farnosti a zo školy, ktoré by inak museli prejsť k iným vodným zdrojom v oblasti veľké vzdialenosti. Aj toto riešenie je však v dôsledku dlhotrvajúcich a nepredvídateľných období sucha čoraz komplikovanejšie. Projekt vo veľkej miere prispeje k zvýšeniu kvality kresťanskej a misijnej výchovy detí vo farnosti. Ide o 1556 detí.
 • Príspevok Slovenska: 6.000 USD
 • Diecéza KASESE
 • Názov projektu: Základná škola vo farnosti Kyabikere v Kighurumu
  • Zodpovedný za projekt: O. Joseph Mbusa
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Výstavba bloku s dvoma triedami – náklady a práca. Škola bola postavená v roku 1989 s cieľom bojovať proti negramotnosti miestnych obyvateľov. Nachádza sa vo farnosti Kyabikere. V roku 2016 budovu poškodilo zemetrasenie, v jej ľavej časti sa objavilo množstvo prasklín. Odvtedy sa žiaci učia v provizórnych priestoroch. Ide o 600 detí.
 • Príspevok Slovenska: 9.000 USD
 • Názov projektu: Základná škola v Bikone
  • Zodpovedný za projekt: O. Joseph Syathethe Kule
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Výstavba bloku s dvoma triedami – náklady a práca. Škola bola postavená v roku 1994. Je to jediné školské zariadenie v údolí rieky Mubuku. V roku 1996 bola budova po vypuknutí občianskej vojny medzi rebelmi a vládnymi silami evakuovaná a stala sa sídlom rebelov. V roku 1996 bola opäť otvorená a zrekonštruovaná, ale v apríli 2020 poškodili silné záplavy časť areálu. Situáciu naďalej zhoršuje pandémia Covid-19, ktorá postihuje ľudí najmä v ekonomickej oblasti. Ide o 600 detí.
 • Príspevok Slovenska: 7.000 USD
 • Názov projektu: Katolícka farnosť v Kasange
  • Zodpovedný za projekt: O. Godwin Bwambale
  • Program: Školská výchova
  • Popis: Školská podpora pre ohrozené skupiny detí – nákup učebníc, pier, ceruziek, počítadiel a kalkulačiek. I keď sa vzdelávanie postupne stalo v diecéze prioritou, mnohé deti sa ho nezúčastňujú, pretože nemajú k dispozícii základné školské potreby a strácajú tak motiváciu chodiť do školy. V niektorých prípadoch to dokonca vedie k detským sobášom. Ekonomická situácia ľudí je kvôli pandémii veľmi zlá a má negatívny vplyv aj na vzdelávanie ohrozených skupín detí. Ide o 900 detí.
 • Príspevok Slovenska: 2.400 USD

Podporujeme aj slovenských misionárov o 3 z nich máme filmy:

Ján Piatak – Bolívia

Ivan Ďuriš – Keňa

Vlasťo Chovanec – Rwanda

Všetky podporované projekty bližšie
0
  0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu