Trojkráľová HVIEZDA: PODPORA MISIONÁROV

V prípade minutia zásob vám bude modlitba poslaná emailom. Ďakujeme za pochopenie.

Domáca pobožnosť požehnania príbytku

PODPORA SLOVENSKÝCH MISIONÁROV

“Keď uvideli hviezdu, veľmi sa zaradovali.“ Mt 2,10

Na sviatok Troch kráľov je zvykom požehnávať príbytky. Požehnanie vykonáva kňaz, ale môže ho vykonať aj dospelý člen rodiny. Je to silné požehnanie, ktoré trvá celý rok. Boh sa stane stredom nielen Vášho domu, ale aj Vašej rodiny. Prijmite požehnanie a stanete sa požehnaním pre iných.

Akcia Trojkráľová hviezda

  • Koná sa v období od Troch kráľov (6. január) do sviatku Obetovania Pána (2. február).
  • Je spojená s podporou slovenských misionárov a projektov Misijného diela detí.
  • Podporuje modlitbou a finančne misionárov: Ivan Ďuriš (Keňa), Ján Piatak (Bolívia), Vlasťo Chovanec (Rwanda).
  • Tri filmy o týchto troch misionároch si môžete pozrieť na našej stránke.

TROJKRÁĽOVOU HVIEZDOU podporujeme slovenských misionárov o 3 z nich máme filmy:

Ján Piatak – Bolívia

Ivan Ďuriš – Keňa

Vlasťo Chovanec – Rwanda

Objednávka

Materiál na požehnania domu ste si mohli objednať
do 18. decembra.
Poslali sme vám:

  1. text modlitby požehnania príbytku
  2. ikona Svätej rodiny (A5 na tvrdom papieri)
  3. nálepka na dvere s nápisom 20*C+M+B+21 (dobre odlepiteľná)
  4. leták s informáciou o možnosti podpore slovenských misionárov

Dôležité

Materiál Vám pošleme bezplatne (môžte prispieť milodarom). Objednávať môžete aj viac kusov pre svojich známych, susedov, rodinu, členov spoločenstva a priateľov, ktorí to ocenia. Pomôže nám ak Trojkráľovú hviezdu rozšírite, čo najviac medzi ľudí. Podporíte tým svetové misie a hlavne slovenských misionárov.

Príspevok

Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 333. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

ĎAKUJEME a želáme Vám požehnaný nový rok 2021.

Pápežské misijné diela

P.S.: na info@misijnediela.sk nám môžete poslať fotografie alebo nahrávky piesne Troch kráľov.

Podpora slovenských misionárov Chcem podporiť