Kardinál Tagle: „Naším poslaním je rozdávať lásku, ktorú sme dostali od Boha, z čírej vďačnosti“

Vatikán (Agenzia Fides) – „Svätý Otec si v Posolstve k Svetovému dňu misií 2021 zvolil úryvok z knihy Skutkov apoštolov, pretože spája poslanie a skúsenosť človeka s Kristovým milosrdenstvom. Chce nám povedať, že nie je žiaden rozdiel ani rozpor medzi tým, čomu hovoríme duchovno a apoštolská práca,“ povedal kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v rozhovore pre agentúru Agenzia Fides v komentári k Posolstvu k Svetovému dňu misií 2021. Posolstvo vydala Svätá stolica pod názvom „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20). „Duchovno, vysvetľuje kardinál, znamená mať hlbokú skúsenosť s milosrdnou Božou láskou, ktorá nám bola darovaná v Ježišovi Kristovi. V dokumente Gaudium et Spes sa dočítame, že Ježiš Kristus nás miluje tak, že sa stal jedným z nás, naším bratom. Prijal naše slabosti, práce a sny, naše radosti a nádeje. A ako pripomína pápež František, keď je človek milovaný a prežíva lásku, ako to bolo aj u apoštolov, nemôže si ju nechať len pre seba, ale túži sa o ňu podeliť. Je to krásna a vzácna skutočnosť, a tak sa stáva poslaním.“

Prefekt pokračuje: „Misie sú preto úzko prepojené s Kristovou láskou. Nie je to zamestnanie ani ľudské dielo, ktoré sa niekedy dokonca stáva ťažkou úlohou a záťažou. Misia pramení z vďačnosti. Je to poďakovanie za lásku, ktorú sme dostali od Boha. 

Keď vieme, že nás Boh má vo svojom náručí a sme obklopení jeho láskou, chceme sa o ňu podeliť zvlášť s tými, ktorí sa cítia byť nemilovaní, sú osamelí a odmietaní, žijú na okraji spoločnosti. My, ktorí sme zažili Božiu lásku, počuli sme a prijali evanjelium lásky, ju túžime rozdávať blížnym so srdcom prekypujúcim vďačnosťou.“

Ďalší aspekt, ktorého sa pápež František v Posolstve dotkol, je súcit: „Kardinál Tagle poznamenáva, že jedným zo spôsobov, ako zranenému ľudstvu v dnešných náročných časoch ukázať tvár Božej lásky, je svojím súcitom.

Na ohlasovanie evanjelia dnes potrebujeme jazyk, ktorému budú ľudia rozumieť, a to je jazyk milosrdenstva a súcitu. Aj takto sa môžeme podeliť s Božou láskou. Už pred pandémiou boli ľudia krehkí, marginalizovaní a zraniteľní. Ich situácia sa dnes ešte zhoršila. Z tohto dôvodu ich v rozhovore, svojím životom, prítomnosťou a Kristovým súcitom utešujeme a dávame im novú nádej. Pápež nás vo svojom posolstve pozýva, aby sme boli „misionármi nádeje“ vo svete, ktorý tak veľmi potrebuje láskavosť, pohostinnosť, milosrdenstvo a bratstvo. Naším poslaním je robiť úplne všetko v duchu Eucharistie. Znamená to neustále vzdávať vďaky Bohu a konať skutky v mene Pána Ježiša Krista. On je najväčším darom, ktorý sme dostali a prináša nám ovocie. My sami sme ovocím jeho Ducha a jeho prítomnosti. Prinášajme svetu tento neoceniteľný dar jeho lásky.“

Napokon prefekt Kongregácie pre šírenie viery v rozhovore pre Fides pripomína hodnotu misie ad gentes (misie národom) a tých, ktorí vydávajú vlastný život, aby misiu uskutočnili: „Misionári sú ľudia, ktorí zanechajú svoje istoty, pohodlie, a nesú Božiu lásku do celého sveta medzi najchudobnejších, najviac znevýhodnených ľudí. Idú za trpiacimi a núdznymi a svojím životom svedčia o tom, že Boh je láska, miluje a dáva sa každému stvoreniu. Misionári sú tí, ktorí si ako apoštoli nemôžu nechať lásku, ktorú zažili, pre seba. To Duch ich posiela do všetkých končín sveta, aby ju zvestovali a ponúkali tým, ktorí ju najviac potrebujú. Vysiela ich tam, kde je utrpenie, zúfalstvo, kde ešte nespoznali a nezakúsili nesmiernu lásku Krista. Dnes, keď celý svet prechádza zložitými výzvami, akou je aj pandémia, pokračuje Kristovo poslanie cez každého z nás. A tam, kde je to najviac potrebné, pomáhajú misionári, pripravení potešovať zranené srdcia v mene Ježiša Krista.“ 

(PA) (Agenzia Fides, 29.01.2021) Preklad: Lenka Balková, FOTO: archív PMD

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu