Misijné dielo detí

Misijné dielo detí (MDD) je jednou zo štyroch vetiev Pápežských misijných diel a spolu s ďalšími dielami tvorí jednu inštitúciu.

Prostredníctvom svojej činnosti vedie deti k objavovaniu a formovaniu misijného ducha a učí deti pomáhať deťom v rovnakom veku na celom svete modlitbou a malými hmotnými obetami. Prostredníctvom misijnej animácie, formácie, spoločenstva a spolupráce pomáha každému dieťaťu stať sa misionárom vo svojej rodine, škole, komunite a pre celý svet.

Slovensko cez MDD materiálne podporuje deti v chudobných krajinách – ide o pomoc deťom ulice, o školy, vrty studní, stravovacie programy, o zdravotnú starostlivosť, nutričné programy pre podvyživené deti, o nákup liekov, hygienu detí a o liečbu ich bežných i závažných ochorení.

Misijné dielo detí je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme.

Hlavné heslo MDD: Deti pomáhajú deťom.

Doplnené heslo: Deti sa modlia za deti, deti evanjelizujú deti, deti pomáhajú deťom na celom svete.

Do činnosti MDD sa zapája približne 20 miliónov malých misionárov v 130 krajinách celého sveta.

Ciele

1. Pomáhať v deťoch prebudiť a postupne formovať misijné povedomie.

2. Viesť deti k spoločenstvu.

3. Motivovať ich k pomoci iným deťom.

4. Formovať misijných animátorov v oblasti rodiny, školy a farnosti.

5. Pripravovať metodické a katechetické materiály pre spomínané tri oblasti.

6. Organizovať Misijný deň detí.

7. Dávať deťom možnosť spoznávať Ježišovu lásku.

Základným princípom Misijného diela detí je modlitba, obeta, služba a tvorivosť. Na týchto základoch chceme stavať MOST. Deti sú misionármi prostredníctvom svojich modlitieb a malých obetí. Členom MDD sa dieťa stáva vtedy, keď sa zapája do modlitby za misie. Deti v MDD sa každý deň modlia za ostatné deti a za šírenie posolstva evanjelia. Svojím správaním a posolstvom sú svedkami a príkladom pre svojich rovesníkov a celú komunitu.

Ilustrácie © Juraj Martiška

Misijné diela Aktuality
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu