Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2014

V roku 2013 sa podarilo PMD na Slovensku vyzbierať 610.025,75 €, ktoré boli použité na misijné projekty v šiestich afrických krajinách.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2014

Tohtoročnou cieľovou krajinou tohto diela je Konžská republika a finančné prostriedky boli zaslané najmä na výstavbu kostolov, farských budov, kaplniek a podporu katechetickej činnosti v tejto krajine.

Všetky projekty Diela šírenia viery sú hradené zo zbierky z Misijnej nedele. V rámci tejto zbierky sa v roku 2013 vyzbierala suma 458.673,90 €. Väčšina prostriedkov vo výške 328.178,45 € bola odoslaná do Konžskej republiky. Z tejto sumy bolo však podporených aj 364 kňazov a 115 rehoľných sestier z Afriky, Ázie a Južnej Ameriky študujúcich v Ríme na Pápežských kolégiách a to sumou 112.000 €. Časť zbierky vo výške 18.395,45 € tiež uhradila čiastočné náklady na prevádzku medzinárodných kancelárii PMD v Ríme.

Cieľová krajina: Kongo – Konžská republika

Diecéza DOLISIE

Diecézny biskup: J.E. Mons. Bienvenu Manamika Bafouakouahou

Riadne projekty: 20 000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Oprava fary vo farnosti sv. Jozefa, filiálka Diba-Diba; Otec Joseph Mvembe

Popis: Filiálka v Diba-Diba sa stane samostatnou farnosťou, a preto naliehavo potrebuje opraviť staršiu budovu, ktorá bude slúžiť ako fara.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup zariadenia pre 11 farských budov; diecézny biskup

Popis: Nová diecéza chce vytvoriť dobré pracovné podmienky pre kňazov, a preto chce obnoviť zariadenie farských budov v nasledujúcich 11 farnostiach: farnosť sv. Pavla, Našej Pani Fatimskej, Sv. Jána Krstiteľa z Tahiti, Ducha Svätého, Sanktuária Božieho milosrdenstva, sv. Terézie z Lisieux, Najsv. Srdca Ježišovho, Sv. Jána Krstiteľa, Sv. Anny, sv. Matúša, sv. Jozefa.

Podpora zo Slovenska: 20.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Zariadenie nábytkom a hardvérom diecézny sekretariát novej diecézy; diecézny biskup

Popis: Nová diecéza postupne naberá štruktúry operačného centra. Sekretariát musí byť vybavený nábytkom (stoly, stoličky, skrine, archivácia) a hardvérom (počítače, tlačiarne, skenery, faxy, kopírky, UPS).

Podpora zo Slovenska: 6.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Vybavenie kancelárií novej diecézy; diecézny biskup

Popis: Diecéza chce mať operačné štruktúry, a preto potrebuje vybaviť kancelárie nábytkom a výpočtovou technikou.

Podpora zo Slovenska: 7.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba kaplnky biskupa; diecézny biskup

Popis: Súčasná rezidencia novej diecézy dosiaľ nemala kaplnku. Plán je postaviť ju.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

Diecéza: IMPFONDO

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Gardin

Riadne projekty: 16.000 €

Podpora katechétov: 6.500 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kaplnky Mabongui, pobočka farnosti sv Odile Dongou; Otec Flavian Thamba

Popis: Mabongui je dedina, v ktorej chcú veriaci budovať svoju kaplnku.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kostola Krista Kráľa Niangua, pobočka farnosti Panny Márie Ružencovej; Otec Jean Arthur Mbumba

Popis: Stavba kostola vo farnosti Krista Kráľa Niangua, ktorá bude v budúcnosti autonómna.

Podpora zo Slovenska: 20.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Pokračovanie výstavby ubytovne pre duchovný personál na biskupstve; diecézny biskup

Popis:  Pokračovanie v budovaní ubytovne, zahŕňajúca stavebné úpravy, zavedenie elektrického prívodu, inštalácia sanity a vybavenia.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Rozšírenie kláštora Malých sestier Srdca Ježišovho; Enyelléestra Ella ABELIN Mbatikpoma

Popis: Sestry diecéznej Kongregácie domorodého pôvodu sú v službe diecézy a chcú zvýšiť kapacitu ich ubytovne.

Podpora zo Slovenska: 12.000 €

Diecéza: KINKALA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Louis Portella

Riadne projekty: 22.000 €
Podpora katechétov: 8.000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Prívod vody k biskupstvu; Otec Regis Steve Aubin Kibouka Maloukou

Popis: Rozvoj vodného zdroja, oprava kovovej nádrže a výstavba vodnej nádrže.

Podpora zo Slovenska: 5.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kostola Ntaringouari, pobočka katedrálnej farnosti; Otec Gabin Massamba

Popis: Cieľom je predísť tomu, aby museli veriaci chodiť niekoľko kilometrov kvôli slávnostiam do najbližšieho kostola.

Podpora zo Slovenska: 12.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Zariadenie kostola farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Massembo Loubaki; Otec R. Severin Bamoutissa

Popis: Nákup 100 lavíc dlhých 3m, oltára, svätostánku a dvoch ambónov.

Podpora zo Slovenska: 4.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Obnova katechetickej budovy vo farnosti Saint Paul Mbama; Otec Daniel Jean Jacques Koutouka

Popis: Budova vyžaduje murárske práce, opravu strechy, dvier, elektriny.

Podpora zo Slovenska: 5.000 €

Diecéza: NKAYI

Diecézny biskup: J.E. Mons. Daniel Mizonzo

Riadne projekty: 10.678,45 €
Podpora katechétov: 19.000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Konštrukcia plota vo farnosti svätého Jána Krstiteľa Divenié; Otec Firmin Ihoula

Popis: Konštrukcia plota vo farnosti svätého Jána Krstiteľa Divenie.

Podpora zo Slovenska: 8.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba kostola v priemyselnom meste Moutela; Otec Misery Birangui

Popis: Stavba kostola v priemyselnom meste Moutela.

Podpora zo Slovenska: 20.000 €

Diecéza: POINTE-NOIRE

Diecézny biskup: J.E. Mons. Miguel Angel Olaverri Arroniz

Riadne projekty: 22.000 €

Mimoriadne projekty:

Názov projektu a zodpovedná osoba: Stavba presbytéria farnosti N.D.A. Les Saras; Otec Jules Zacharie Mavoungou

Popis: Nová farnosť potrebuje presbytérium.

Podpora zo Slovenska: 8.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup pozemkov pre výstavbu farského kostola v D’jeno

Popis: Mesto sa rozširovalo a diecéza chce kúpiť pozemok (20 parciel 500m2) pre budúce cirkevné infraštruktúry.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Pokračovanie stavby kostola svätého Jozefa Loake; Otec Daniel Pahala

Popis: Stavba kostola je už vo veľmi pokročilom stave. Zostávajú len rôzne povrchové úpravy, dvere, okná, dlažby, elektroinštalácie.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Opravy zariadení pre katechézu vo farnosti sv. Bernadette; Otec Patrick Ngoma

Popis: Budovy sú poškodené a vyžadujú murárske, tesárske práce, elektroinštalácie. Je tiež treba obnoviť zariadenie.

Podpora zo Slovenska: 7.000 €

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup pozemku veľkosti 10,000 m2 na založenie novej farnosti v Mengo; diecézny biskup

Popis: Diecéza vytvára nové farnosti, kedže sa mesto rozširuje. Je preto nevyhnutné kúpiť pozemky v nových štvrtiach.

Podpora zo Slovenska: 10.000 €

Zoznam projektov Misijného diela detí 2014

Na projekty tohto diela sa na Slovensku v priebehu roku 2013 vyzbierala suma 76.630,92 €. V tejto sume je zahrnutý štedrý dar koledníkov Dobrej noviny v hodnote 33 000 €, ktorý bol určený na pomoc deťom v diecéze Lodwar v Keni. Prostriedky boli taktiež poslané na pomoc deťom v školskom i predškolskom veku v Kamerune, kde pracujú aj dve rehoľné sestry Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.

Krajina:Keňa

Diecéza: Lodwar

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dominic Kimengich

Názov projektu a zodpovedná osoba: Prevádzkovanie školských programov: potraviny, semináre, náklady; Sr. Nancy Jerotich, sestry Asumpcionistky z Eldoret

Popis: Miestne rodiny sú veľmi chudobné a ich deti trpia podvýživou. K väčšine nebezpečenstiev dochádza počas školských prázdnin. Cieľom je zorganizovať študijné programy počas leta, aby deti netrávili voľný čas vonku na ulici.

Počet: 800 detí

Miestna spoluúčasť: 1.000 USD

Podpora zo Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup uniforiem, registrácia, náklady; Sestra Nancy Jerotich

Popis: Turkanský kraj je veľmi chudobná a vyprahnutá oblasť. Deti trpia hladom a podvýživou. Cieľom je pomôcť rodinám so školskými výdavkami.

Počet: 500 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Dievčenská základná škola Kráľovnej pokoja: nákup stolov a stoličiek; Sr. Marcela Jepkoech

Popis: Počet žiakov sa zvyšuje a mnoho z nich sedí počas výučby na podlahe. Je potrebné nakúpiť viac písacích stolov a stoličiek, aby mali žiaci vhodnejšie prostredie na učenie.

Počet: 300 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Chlapčenská základná škola sv. Augustína: stavba učební – stavebný materiál, voda, práca; Otec Joseph Ekalimon

Popis: Škola poskytuje kvalitné vzdelanie pre chlapcov miestnej diecézy. Počet žiakov sa zvyšuje a je potreba vybudovať ďalšie učebne.

Počet: 120 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 10.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Škola pre nepočujúcich sv. Benedikty: knihy pre nepočujúcich, slovníky, katechizmy; Otec Ekai Linus Evans

Popis: Škola poskytuje vzdelanie pre nepočujúce deti z chudobných rodín. Je potreba kúpiť špeciálne školské zariadenie pre žiakov.

Počet: 300 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Výstavba školy v Kaekunyuk: stavebný materiál a práca; Sandra Felisa Villegas

Popis: Veľmi chudobná oblasť, obyvateľstvo pastierskych, kočovných komunít. Cieľom projektu je vybudovať školu, kde by deti v Kaekunyuk mohli získať dobré vzdelanie a kvalitnú formáciu.

Počet: 120 detí

Miestna spoluúčasť: 1,212 USD

Podpora zo Slovenska: 3.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Farnosť sv. Gabriela: program zdravotnej starostlivosti – nákup sietí proti hmyzu; Otec Angelo Gucha

Popis: Malária je veľký problém v tejto oblasti. Populácia je veľmi chudobná a nemôže si dovoliť lieky. Cieľom je chrániť deti v škole od komárov.

Počet: 1000 detí

Miestna spoluúčasť: 424 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Zdravotnícky program: nákup potravín, liekov, podpora školy; Sr. Patricia Kyambu

Popis: Cieľom projektu je splniť nutričné požiadavky na výživu detí, poskytnúť kvalitné vzdelanie a pomôcť pokryť ich základné potreby.

Počet: 40 detí

Miestna spoluúčasť: 12.121 USD

Podpora zo Slovenska: 4.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Farnosť Losajait: nákup a inštalácia športového vybavenia a nákup písacích potrieb; Otec Anthony G. NdeI

Popis: Cieľom projektu je pomôcť deťom, aby rástli zdravé a šťastné. Po vyučovaní sa zúčastňujú na evanjelizačnej činnosti, ale nemajú zariadenie na šport a zábavu.

Počet: 500 detí

Miestna spoluúčasť: 100 USD

Podpora zo Slovenska: 2.000 USD

Názov projektu a zodpovedná osoba: Nákup potravín; Sr. Nancy Jerotich

Popis: Sucho postihuje krajinu od novembra 2013. Celé obyvateľstvo v kraji Turkana hladuje, predovšetkým však deti. Cieľom je poskytnúť humanitárnu potravinovú pomoc.

Počet: 6400 detí

Miestna spoluúčasť: 1.250 USD

Podpora zo Slovenska: 12.000 USD

Krajina: Kamerun

Diecéza: Nkongsamba

Diecézny biskup: J.E. Mons. Dieudonné Espoir Atangana

Názov projektu a zodpovedná osoba: Materská škola Boko na Penda; Sr. Marie Thérèse Ayokoo

Popis: Stavba školskej budovy pozostávajúca z troch tried, kancelárií a sociálnych zariadení. V obci je škola pre väčšinu obyvateľstva z dôvodu chudoby neprístupná.

Počet: 350 detí

Miestna spoluúčasť: 15.688 €

Podpora zo Slovenska: 18.000 €

Diecéza: Yaounde

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Mbarga, APM. Ap

Názov projektu a zodpovedná osoba: Opravy a údržba škôlky: trieda, toalety, lavice a stoly, jedlo, lieky; Sr. Maria Testa

Popis: Sestry prijímajú slobodné matky a chcú prestaviť časť budovy na materskú škôlku pre ich deti a ostatné deti z okresu.

Počet: 40 detí

Miestna spoluúčasť: 5.000 EUR (kongregácia a dobrovoľníci)

Podpora zo Slovenska: 12.000 EUR

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2014

Na projekty tohto diela sa v priebehu roku 2013 vyzbierala suma 74.720,92 €, ktorými boli podporené tri kňazské semináre v Afrike. Finančné prostriedky pokrývajú náklady na štúdium seminatistov, vybavenie knižníc, mzdy profesorov, prevádzku a údržbu budov, stravu a ďalšie položky súvisiace s fungovaním seminárov.

Projekt: Kňazský seminár Msgr. L. Parisot; Lokossa, Benin

Podpora zo Slovenska: 27.000 €

Projekt: Kňazský seminár sv. Jána Krstiteľa; Ouagadougou, Burkina Faso

Podpora zo Slovenska: 20.545,92 €

Projekt: Kňazský seminár sv. Mbaga Tuzinde; Sarh, Čad

Podpora zo Slovenska: 27.175 €

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu