Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2012

V roku 2011 bolo vyzbieraných na projekty PMD 665.362,04 €.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2012

Na projekty Pápežského misijného diela šírenia viery je určená celá zbierka z Misijnej nedele, ktorá vyniesla za minulý rok sumu 501.800,37 Euro. Z tejto sumy bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD presunutá suma 142.500.- € na podporu seminaristov z misijných krajín študujúcich v Ríme. Zostávajúca suma 360.069,61 € bola určená na misijné projekty v africkej krajine Senegal.

Cieľová krajina: Senegal

Arcidiecéza: DAKAR

Diecézny biskup: S. Em. Kard. Théodore-Adrien Sarr

Riadne projekty: 26.615.- €

Podpora katechétov: 14.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Yves-Maria Fradet, C.s.sp.

Popis: Výstavba 2. poschodia formačného domu pre seminaristov rehole pátrov Spiritanov v Dakare

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

Zodpovedný za projekt: Páter Simon Marie Diouf

Popis: Výstavba farského domu a farskej kancelárie vo farnosti Notre Dame des Anges v Ouakan.

Podpora zo Slovenska: 25.000.- €

Zodpovedný za projekt: Sr. Hortenzia Tendeng

Popis: Nákup auta Renault Logan1,5L pre noviciát rehole Dcéry „Najsvätejšieho Srdca Panny Márie“ v Poponguine .

Podpora zo Slovenska: 7.700.- €

Diecéza KAOLACK

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Benjamin Ndiaye

Riadne projekty: 23.615.- €

Podpora katechétov: 9.900.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba farského kostola v Passy.

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba fary vo farnosti Sv. Jána XXIII. V Karange

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Rekonštrukcia a rozšírenie diecéznej svätyne „Keur Mariama“v Ndiaffate.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Rekonštrukcia a rozšírenie farského kostola vo farnosti Sv. Terezky Ježišovej v Sokone.

Podpora zo Slovenska: 25.000.- €

Diecéza Kolda

Diecézny biskup: S.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

Riadne projekty: 20.615.- €

Podpora katechétov: 9.500.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba obvodného múru farského domu vo farnosti Sv. Bernadety v Témento.

Podpora zo Slovenska: 5.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Jean Pierre Brice Djihounouck

Popis: Rozšírenie fary a stavba viacúčelovej haly vo farnosti sv. Jána Evanjelisty v Kolde.

Podpora zo Slovenska: 9.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Louis Diedhiou

Popis: Výstavba kaplnky v Sibane, vo farnosti Témento.

Podpora zo Slovenska: 4.000.- €

Diecéza THIES

Diecézny biskup: S.E. Mons. Jacques Sarr

Riadne projekty: 24.615.- Euro

Podpora katechétov: 14.000.- Euro

Zodpovedný za projekt: P Gabriel Mbal Cissé

Popis: Výstavba novej fary a rekonštrukcia starej fary na účely farskej kancelárie vo farnosti Sv. Marcela vo Fandéne.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Thomas Malick

Popis: Rozšírenie farského kostola vo farnosti Najsv. Srdca v Mbacké.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Jean Marie Ndione

Popis: Ukončenie farských budov vo farnosti Ježiša Dobrého Pastiera.

Podpora zo Slovenska: 6.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Albert Daour Mbaye

Popis: Oprava diecézneho domu pre kňazov na dôchodku.

Podpora zo Slovenska: 5.000.- €

Diecéza ZIGUINCHOR

Diecézny biskup: J. Ex. Paul-Abel Mamba

Zodpovedný za projekt: P. Atanaz Bassene

Popis: Ukončenie výstavby fary vo farnosti „Notre Dame de l’Annonciation“ v Niaguis.

Podpora zo Slovenska: 12.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Christian Gérard Sagna

Popis: Pokračovanie výstavby filiálneho kostola v Kandé, vo farnosti „Notre Dame des Pauvres“ v Tiléne.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

Zoznam projektov Misijného diela detí 2012

Cieľové krajiny: Sudán, Keňa a Kazachstán

Na projekty pre deti v misiách sa na Slovensku vyzbieralo  83.211,50 €. Túto sumu sme v auguste tohto roka poslali na misijné projekty v prospech detí v Sudáne, Keni a v Kazachstane, kde pôsobí slovenský misionár z Bratislavskej arcidiecézy, otec Ondrej Slavík. Do tejto sumy je započítaných 33.000.- Eur od koledníkov Dobrej noviny.

Krajina: Sudán

Diecéza: El Obeid

Diecézny biskup: J.E. Mons. Michael Didi Adgum Mangoria

Zodpovedný za projekt: P. Karlo Kaw, farnosť Abyei Parish.

Popis: Podpora troch materských škôl. Ide o pomoc potraviny, školské uniformy, školské pomôcky, doprava, voda a pod. Projekt je zameraný na dobrú školskú a náboženskú výchovu a celkový rozvoj detí.

Počet: 300 deti.

PMD Slovensko prispelo: 10.000.- USD

Zodpovedný za projekt: Sr. Loloumba Helena Izrael Kambo, Misijné sestry Combonianky, Kadugli.

Popis: Podpora piatich materských a jednej základnej školy v Nube. Ide hlavne o nákup školských potrieb. Hory v Nube boli vždy zanedbávané a situácia je zhoršovaná vojnou. Právo na vzdelanie zostáva prioritou, avšak nateraz zostáva na veľmi nízkej úrovni.

Počet: 1150 deti.

PMD Slovensko prispelo: 6.000.- USD

Zodpovedný za projekt: P. M. Ayub, farnosť Dilling

Popis: Podpora jednej materskej a jednej základnej školy. Ide o nákup potravín, zdravotníckych potrieb, odevov a školských potrieb. Farnosť je situovaná 160 km od El Obeid a bola veľmi postihnutá občianskou vojnou. Teraz sa mnohí farníci vracajú domov a hľadajú pomoc.

Počet: 700 deti.

PMD Slovensko prispelo: 6.000.- USD

Zodpovedný za projekt: P. Richard Emmanuel Kur

Popis: Podpora 5 materských škôl v Bbabanusa Parish. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc a nákup odevov. Mnohé deti sú chudobné a bez možnosti vzdelávania. Veľmi trpia samotou a nevyhnutnou základnou starostlivosťou.

Počet: 600 deti.

PMD Slovensko prispelo: 5.000.- USD

Zodpovedný za projekt: P. Yohannes Asfaha

Popis: Podpora deti v materskej škôlke a základnej škole vo farnosti Nyala. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc, nákup školských prostriedkov a pod. Farnosť Nyala sa nachádza pre Darfure, kde občianska vojna postihla hlavne život mnohých detí.

Počet: 945 deti.

PMD Slovensko prispelo: 8.000.- USD

Zodpovedný za projekt: P. Zacharia Osman Andioma

Popis: Podpora deti z materských a základnych škôl vo farnosti Heiban. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc, nákup odevov, školských prostriedkov a pod. Farnosť Heiban sa nachádza v pohorí Nuba a má niekoľko materských a základných škôl. Mnoho detí sú siroty, ktoré úplne závisia od pomoci farnosti.

Počet: 1120 deti.

PMD Slovensko prispelo: 9.000.- USD

Zodpovedný za projekt: P. Ayub Kudri Daldoum

Popis: Podpora deti troch materských a jednej základnej školy vo farnosti El Fascher. Jedná sa o potravinovú, zdravotnícku pomoc, nákup odevov, školských prostriedkov pre deti vysídlencov.

Počet: 1012 deti.

PMD Slovensko prispelo: 7.000.- USD

Arcidiecéza Juba

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Paolino Lukudu Loro

Riadne projekty: 8.000.- USD

Keňa

Diecéza Garissa

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. Paulos Darmanin

Zodpovedný za projekt: P. John Cassar

Popis: Výstavba 4 nových tried v škole sv. Pavla v Nursey, kotrá je jediná v oblasti Mororo. Vyučovanie je na dobrej úrovni, čo priťahuje pozornosť rodičov s malými deťmi. Mnohé deti sú siroty. Preto sa počet žiakov v škole neustále zvyšuje, čo si vyžaduje prístavbu nových tried.

Počet: 150 deti

PMD Slovensko prispelo: 12.000.- USD

Zodpovedný za projekt: P. Jose Alberto Lopez

Popis: Prístavba 4 tried v škôlke. Garissa je veľmi chudobná, suchá oblasť, obývaná pastiermi dobytka. V roku 2005 tu bola založená škôlka pre malé deti, veľmi cenená ľuďmi. Počet deti sa zvyšuje, preto je nutné rozšírenie.

Počet: 300 deti

PMD Slovensko prispelo: 12.000.- USD

Zodpovedný za projekt: Sr. Josefina M. Kwenga

Popis: Rekonštrukcia školy. Táto budova fungovala od roku 2004 ako útulok pre matky s novonarodenými deťmi so základnou pomocou. Teraz sa snaží preorientovať na školu a budova súrne potrebuje rekonštrukciu.

Počet: 300 deti

PMD Slovensko prispelo: 4.000.- USD

Zodpovedný za projekt: P. Peter Ndegwa, farnosť Sv. Jána Krstiteľa Parish

Popis: Ide o potravinovú pomoc pre školu na jeden školský rok pre 96 deti, ktorú sme už podporili v roku 2010. Školu založil, vedie ju a udržiava miestny farár,domorodý kňaz páter Peter Ndegwa. Rodičia sú extrémne chudobní, deti sú v škole po celý deň a okrem vyučovania dostavajú tu aj stravu. Bez tejto pomoci by boli v ohrození podvýživou. Som rád, že už druhý krát máme možnosť podporiť nezištnú prácu tohto vzácneho kňaza.

Počet: 96 deti

PMD Slovensko prispelo: 12.000.- USD

Kazachstán

Diecéza Alma-Ata

Diecézny biskup: J. Ex. Mons. José Luis Mumbiela Sierra

Zodpovedný za projekt: O. Ondrej Slávik, misionár zo Slovenska.

Popis: Podpora 7 domovov pre deti rôznych vekových kategorii zo sociálne odkázaných rodín. Ide o programy zdravotnícke, školské, výchovné a náboženské.

Počet: 60 deti

PMD Slovensko prispelo: 7.000.- USD

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2012

Misijné dielo sv. apoštola Petra na Slovensku v roku 2012 mimoriadne podporilo sumou 142.500.- € celkovo 224 seminaristov z misijných krajín žijúcich v kolégiu „Mater Ecclesie“ v Castelgandolfo a v kolégiu sv. Pavla Apoštola a študujúcich na Pápežských univerzitách v Ríme (presný zoznam študentov k nahliadnutiu sa nachádza v NK-PMD v Bratislave). Táto suma bola rozhodnutím Najvyššej rady PMD v Ríme presunutá z Diela šírenia viery na Dielo sv. Apoštola Petra. Na podpore týchto študentov sa podieľa viacero krajín eurozóny vrátane Slovenska (zoznam krajín a sumy sú k nahliadnutiu v NK-PMD v Bratislave).

Okrem tejto mimoriadnej pomoci bolo v priebehu roka 2011 na Slovensku zozbieraných 80.350,17 € na podporu domorodých seminaristov v misiách. Túto sumu sme poslali do nasledujúcich seminárov v západoafrickej krajine Benin:

Kňazský seminár sv. Pavla v Djime v diecéze Abomey – 15.000.- €
Kňazský seminár v Lokossa – 21.200.- €
Malý seminár sv. Jozefa du Lac v Adjatokpa v arcidiecéze Cotonou – 6.982.- €
Malý seminár sv.Petra v diecéze Natitingou – 3.420.- €
Malý seminár Našej Pani Fatimskej v diecéze Parakou – 17.713.- €
Propedeutický seminár sv. Jozefa v diecéze Porto Novo – 16.035,17€.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu