Pápežské misijné diela vo svete

Misijné projekty 2011

Na projekty PMD sa v roku 2010 vyzbieralo spolu 656.366,10 €. Táto suma bola distribuovaná medzi misijné projekty do rôznych krajín Afriky, do Kazachstanu a do Albánska.

Zoznam projektov Misijného diela šírenia viery 2011

V rámci Misijnej nedele 2010 bolo na Slovensku vyzbieraných 496.236,78 €. Celá táto suma bola poslaná do afrických krajín Mali, Guinea Bissau a Senegal. Niekoľko z nich je uvedených nižšie. Ostatné projekty sú k nahliadnutiu v národnej kancelárii PMD v Bratislave.

Krajina: Mali

Arcidiecéza BAMAKO

Arcidiézny biskup: S.E. Mons. Jean Zerbo

Zodpovedný za projekt: Páter Marcellin Diarra

Popis: Rekonštrukcia duchovného centra vo farnosti Sv. Františka Xaverského. Centrum slúžilo na animáciu a duchovné cvičenia. Bolo úplne zničené záplavami. Farnosť chce opraviť zničené priestory: kuchyňu, izby, sociálne miestnosti a sálu pre stretnutia.

Podpora zo Slovenska: 18.000.- €

Zodpovedný za projekt: Sr. Bernadetta Fidèle Diarra, generálna predstavená kongregácie Dcér NPPM v Koulikoro.

Popis: Výstavba kláštora pre sestry. Sestry NPPM v Koulikoro, jedinej kongregácie domorodého pôvodu v Mali, sú zodpovedné za animáciu duchovného a formačného centra. Chcú postaviť kláštor, jednoposchodovú budovu. Na prízemí bude kaplnka, jedna spálňa, salón, jedáleň, kuchyňa, predajňa devocionálií, práčovňa a dve hovorne. Na poschodí 4 izby, sociálne zariadenie a knižnica. Na projekt prispeli PMD z Mníchova čiastkou 45.000.- €.

Podpora zo Slovenska: 30.000.- €

Zodpovedný za projekt: Páter Emile Konaré

Popis: Výstavba kaplnky vo filiálke Kolozeba, vo farnosti Bougouni.

Podpora zo Slovenska: 5.000.- €

Diecéza KAYES

Diecézny biskup: S.E. Mons. Joseph Dao

Zodpovedný za projekt: P. Emmanuel Kamissoko

Popis: Nákup prostriedkov na evanjelizáciu pre farnosť Kayes. Vybavenie audio-vizuálnych materiálov na putovnú evanjelizáciu, nákup motocykla, generátora a audio-video zariadenia.

Podpora zo Slovenska: 1.500.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Rekonštrukcia budov Formačného diecézneho centra. Budovy boli postavené pred 27 rokmi. Je potrebná celková oprava.

Podpora zo Slovenska: 8.000.- €

Zodpovedný za projekt: P. Eric Paulin Basene.

Popis: Nákup dvoch motocyklov pre pastoračné úlohy vo farnosti „Našej Pani z Afriky“ v Kassama.

Podpora zo Slovenska: 3.000.- €

Zodpovedný za projekt: Pán Paul B Keita

Popis: Organizovanie stálych formačných stretnutí pre pastoračných pracovníkov zo 7 farností v meste Manantali.

Podpora zo Slovenska: 4.000.- €

Diecéza SAN

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean-Gabriel Diarra

Zodpovedný za projekt: Páter Paul Diarra

Popis: Výstavba a zariadenie troch izieb pre hostí v byte biskupa.

Podpora zo Slovenska: 9.000.- €

Zodpovedný za projekt: Páter Hervé Tienou

Popis: Podpora misijných aktivít. Nákup materiálov na formáciu misijných animátorov v Timisse. Pre zlepšenie misijnej animácie zabezpečiť prostriedky a formáciu animátorov. Ide o produkciu rozhlasových programov, vydávanie bulletinu a nákup dvoch motocyklov a päť bicyklov na cestovanie.

Podpora zo Slovenska: 7.000.- €

Zodpovedný za projekt: Sestra Yvonne Miamboho

Popis: Ide o opravu niekoľkých poškodených budov v rehabilitačnom centre: murárske práce, rekonštrukcia vodovodného systému, inštalácia solárnych panelov na osvetlenie a pod.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

Guinea Bissau

Diecéza Bafata

Diecézny biskup: J.E. Mons. Carlos Pedro Zilli

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Vo februári 2009 bola zahájená výstavba pastoračného centra vo farnosti Empada na pozemku, ktorý bol zakúpený z daru kresťanov z Brazílskej diecézy Florianopóli. Výstavbu treba dokončiť v tomto roku.

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

Senegal

Arcidiecéza DAKAR

Diecézny arcibiskup: J.Em. Card. Théodore-Adrien Sarr

Zodpovedný za projekt: Páter Raphaël Marena

Popis: Oprava presbytéria farského kostola a pastoračných priestorov vo farskom centre vo farnosti Sv. Anny v Diakhaosine.

Podpora zo Slovenska: 15.000.- €

Zodpovedný za projekt: Páter Xavier Bechetoille

Popis: Výstavba pastoračného centra vo farnosti sv. Jozefíny Bakhita, nedávno kanonizovanej domorodej africkej rehoľníčky.

Podpora zo Slovenska: 25.000.- €

Zodpovedný za projekt: Sestra Hortense Marie Tendeng

Popis: Budova noviciátu domorodej rehoľnej kongregácie diecézneho práva Dcér Najsvätejšieho srdca Panny Márie, založenej v roku 1951 je v havarijnom stave. Je potrebná zásadná rekonštrukcia.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

Diecéza KOLDA

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean-Pierre Bassene

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Pokračovanie výstavby diecéznej kúrie a centra pre misionárov. Výstavba sa začala v máji 2009, z dôvodu nedostatku prostriedkov pokračuje pomaly. Na stavbe sa podieľajú PMD z Nemecka.

Podpora zo Slovenska: 20.000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Výstavba kaplnky v Temento Samba, ktorá je filiálkou farnosti pri katedrálnom chráme Našej Panej Víťaznej.

Podpora zo Slovenska: 3.000.- €

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Podpora pastorácie povolaní. Diecéza organizuje dve stretnutia slúžiace pre pastoráciu povolaní k zasvätenému životu. Prvé stretnutie je pre animátorov zodpovedných za formáciu povolaní, druhé pre mladých.

Podpora zo Slovenska: 2.500 .- €

Diecéza THIES

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jacques Sarr

Zodpovedný za projekt: Páter David Lamane

Popis: Výstavba pastoračného centra vo farnosti sv. Kríža v Bambey. Ide o jednoposchodovú budovu na pastoračné účely farnosti.

Podpora zo Slovenska: 18.000.- €

Zodpovedný za projekt: Páter Benjamin Tine

Popis: Pokračovanie výstavby pastoračného centra vo farnosti Našej Panej Fatimskej v Farar-Ndiop,ktorá sa začala pred dvoma rokmi.

Podpora zo Slovenska: 10.000.- €

Zodpovedný za projekt: Sestra Noëlla Marie Dominique Tendeng

Popis: Oprava strechy kláštora domorodej rehoľnej kongregácie diecézneho práva Dcér Najsvätejšieho srdca Panny Márie vo farnosti Mária Kráľovná Univerza. Budova kláštora je z roku 1968. Strecha je silne poškodená na viacerých miestach, nutne potrebuje opravu.

Podpora zo Slovenska: 2.500.- €

Zoznam projektov Misijného diela detí 2011

Senegal

Diecéza Kaolack

Diecézny biskup: J.E. Mons. Benjamin Ndiaye

Zodpovedný za projekt: Páter Frère Marie Joseph

Popis: Rozšírenie základnej školy o dve triedy. Budova školy s tromi triedami (jedna trieda bola vybudovaná vďaka dobrodincom) bude slúžiť pre tri okolité dediny. Pred jej otvorením vyučovanie prebiehalo pod stromom.

Počet: 120 detí

Príspevok zo Slovenska: 7.692,31 €

Burundi

Diecéza Bubanza

Diecézny biskup: J.E. Mons. Jean Ntagwarara

Zodpovedný za projekt: diecézny biskup

Popis: Program pomoci pre siroty. Štát pomáha deťom sirotám do 5 rokov. Potom sú ponechané sami na seba. Chýbajú prostriedky na zabezpečenie základnej starostlivosti o tieto deti.

Počet: 2.000 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

Arcidiecéza Bujumbura

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. Evariste Ngoyagoye

Zodpovedný za projekt: sestra Gaudence Niyonizigiye

Popis: Podpora sirotinca „Notre-Dame de Tendresse“. Potravinový, medicínsky, sanitárny, učebný program podpory sirôt. Hľadá sa začlenenie týchto sirôt vojny a postihnutými AIDS do rodín.

Počet: 72 detí

Príspevok zo Slovenska: 9.000 USD

Diecéza Muyinga

Diecézny biskup: J.E. Mons. Joachim Ntahondereye

Zodpovedný za projekt: Sr. Revocata Koku

Popis: Podpora sirotinca v Gasorwe. Jedná sa o program potravinovo-sanitárno-školský. Počet sirôt pribúda, ich zdravotný stav pri prijímaní je veľmi zlý.

Počet: 53 detí

Príspevok zo Slovenska: 6.000 USD

Zodpovedný za projekt: Sestra Déodate Nsabiyeze

Popis: Centrum pre fyzicky postihnuté deti. Zdravotnícka, potravinová, školská a iná pomoc zameraná na začlenenie do života. Zahraniční chirurgovia každoročne operujú niektoré deti, čo im umožní zlepšenie kvality života.

Počet: 58 detí

Príspevok zo Slovenska: 4.000 USD

Keňa

Diecéza Eldoret

Diecézny biskup: J.E. Mons. Cornelius K. Arap Korir

Zodpovedný za projekt: Páter Silvanus Wasonga

Popis: Cirkevná škola sv. Petra. V škole je jedna studňa, v lete je však voda nezdravá a studňa vysychá. Je potrebné vyhĺbiť novú, hlbšiu studňu. Voda sa v danej lokalite nachádza v hĺbke okolo sto metrov.

Počet: 350 detí

Príspevok zo Slovenska: 9.000 USD

Arcidiecéza Kisumu

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. Zacchaeus Okoth

Zodpovedný za projekt: Páter Richard Odhiambo

Popis: Zabezpečenie stavebného materiálu a prác na výstavbe školy, ktorá bude slúžiť na vzdelávanie a katechetické kurzy pre deti.

Počet: 200 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

Diecéza Nakuru

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. Maurice Muhatia Makumba

Zodpovedný za projekt: Páter Michael Muriuki

Popis: Základná škola v Kituro. Zabezpečenie zásobníkov na vodu. Škola je situovaná v oblasti kde je veľké sucho a deti musia chodiť po vodu k rieke vzdialenej jeden kilometer, čo je spojené s rizikom. Vybudovanie zásobníkov na dažďovú vodu pomôže vyriešiť mnohé ťažkosti.

Počet: 356 detí

Príspevok zo Slovenska: 9.000 USD

Sudán

Diecéza El Obeid

Diecézny biskup: J.E. Mons. Michael Didi Adgum Mangoria

Zodpovedný za projekt: Páter Peter Suleiman Bolis

Popis: Zabezpečenie jedla, oblečenia, školských potrieb, vody, dopravy materiálov a pod. Projekt je zameraný na zdravú kresťanskú a školskú výchovu i celkový rozvoj detí.

Počet: 890 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

Zodpovedný za projekt: Páter Ayub M.

Popis: Podpora Materskej škôlky a Základnej školy v Dilling. Farnosť na nachádza 160 km od El Obeid a bola veľmi postihnutá občianskou vojnou. Príchodom mieru sa mnohí vracajú domov a potrebujú podporu na nový začiatok života.

Počet: 670 detí

Príspevok zo Slovenska: 6.000 USD

Zodpovedný za projekt: Páter Emmanuel Kur Richard

Popis: Podpora 10-tich materských škôl v katolíckej farnosti Babanusa. Je tu mnoho veľmi chudobných, opustených a bezbranných detí. Mnohé trpia samotou, chýba potrebné materiálne zabezpečenie a celková pomoc.

Počet: 520 detí

Príspevok zo Slovenska: 7.000 USD

Uganda

Arcidiecéza Gulu

Diecézny arcibiskup: J.E. Mons. John Baptist Odama

Zodpovedný za projekt: J.E. Mons. John Baptist Odama, diecézny biskup

Popis: Výstavba materských škôl v katolíckej farnosti St. Martin de Porres, zabezpečenie stavebných materiálov. Farnosť St. Martin de Porres nemá MŠ. Deti začínajú základnú školu bez náležitej školskej a kresťanskej výchovy.Vytvorením MŠ sa zlepší ich príprava a výkon na základnej škole.

Počet: 3 000 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

Diecéza Lugazi

Diecézny biskup: J.E. Mons. Matthias Ssekamaanya

Zodpovedný za projekt: Páter Joseph MUSISI

Popis: Výstavba nedeľnej školy pre katechézu detí. Farnosť Lugazi má vyše 15 tisíc veriacich. Do dnešného dňa nemá ešte miestnosť pre nedeľnú školu a katechizáciu. Deti sa zhromažďujú na katechézu na vonkajšom priestranstve pod stromami, sú tak často vystavené nepriazni počasia.

Počet: 1500 detí

Príspevok zo Slovenska: 10.000 USD

Kazachstan

Diecéza Najsvätejšej Trojice v Alma-Ate

Diecézny biskup: J.E. Mons. José Luis Mumbiela Sierra

Zodpovedný za projekt: Otec Ondrej Slávik, slovenský misionár Bratislavskej arcidiecézy.

Popis: Podpora šiestich domov pre deti. Program potravinového, zdravotníckeho a vzdelávacieho zabezpečenia a náboženskej výchovy. Ide o deti rôzneho veku, národností a náboženstiev a o matky s novorodencami.

Počet: 50 detí

Príspevok zo Slovenska: 5.000 USD

Zoznam projektov Misijného diela sv. apoštola Petra 2011

V priebehu roka bolo na tento cieľ zozbieraných 76.294,59 €. Táto sumu bola poslaná do nasledujúcich seminárov.

Benin, Lokossa: Kňazský seminár v Lokosse.

Príspevok zo Slovenska: 30.000,00 €

Togo, Lomé: Kňazský seminár Jána Pavla II.

Príspevok zo Slovenska: 8.594,59 €

Albánsko, diecéza Lezhe: výstavba kňazského seminára Redemptoris Mater

Príspevok zo Slovenska: 40.000.- USD

Zostatok 9.499.- € zo sumy určenej na projekty sv. apoštola Petra v roku 2011 bol po dohode s PMD v Ríme poslaný na ústredie PMD, určený na novembrové mimoriadne projekty tohto diela.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu