Pomáhame Sv. Otcovi v rozvoji misií

Zapojte sa do šírenia Kristovho posolstva vo svete

Podporte misie
Staňte sa členom
631 377,82 € vyzbieraných
v roku 2014
13 nových kostolov,
kaplniek a kláštorov
7 364 podporených detí
v oblasti vzdelávania
4 podporené
semináre
24 710 detí s prístupom
k zdravotnej pomoci
475 podporených
kňazov a sestier
Október - misijný mesiac a 90. výročie Svetového dňa misií 03. 10. 16 | tlačová agentúra Fides Nový rektor kňazského seminára v Nigérii 30. 09. 16 | tlačová agentúra Fides Modlitba školákov z Aleppa za ukončenie masového zabíjania detí 26. 09. 16 | tlačová agentúra Fides

Misijná nedeľa 2016

viac info