Pomáhame Sv. Otcovi v rozvoji misií

Zapojte sa do šírenia Kristovho posolstva vo svete

Podporte misie
Staňte sa členom
648 523,05 € vyzbieraných
v roku 2016
16 nových kostolov,
kaplniek a kláštorov
2 410 podporených detí
v oblasti vzdelávania
3 podporené
semináre
7 058 detí s prístupom
k zdravotnej pomoci
511 podporených
kňazov a sestier
Na hore Butkov bude sláviť svätú omšu rektor seminára z Afriky 18. 07. 18 | Jana Palkovičová Rektor seminára z Beninu (Afrika) navštívi Slovensko 17. 07. 18 | PMD PMD na Slovensku majú nového národného riaditeľa 08. 06. 18 | admin

Malý misionár – pastoračná pomôcka pre deti vo farnosti

Objednávka pre farnosti, spoločenstvá detí a katechétov

Nalepky-01_1-15 (ťahaný)

viac info