Pomáhame Svätému Otcovi v rozvoji misií

Zapojte sa do šírenia Kristovho posolstva vo svete

Podporte misie
Staňte sa členom
689 056,43 € vyzbieraných
pre rok 2018
16 nových kostolov,
kaplniek a kláštorov
2 410 podporených detí
v oblasti vzdelávania
3 podporené
semináre
7 058 detí s prístupom
k zdravotnej pomoci
511 podporených
kňazov a sestier
Podpora misijných projektov v roku 2018 14. 08. 18 | admin Návšteva rektora z Beninu 25. 07. 18 | PMD Rektor seminára z Beninu (Afrika) navštívi Slovensko 17. 07. 18 | PMD

Adoptujte si seminaristov z misií

Pomôž uskutočniť veľký sen – stať sa kňazom – aspoň jednému seminaristovi v Afrike

viac informácií