Omšové milodary pre misionárov

– – – REGISTRÁCIA OMŠOVÝCH MILODAROV TU – – –

SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP),  variabilný symbol 777.
Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

Misionári odslúžia sväté omše v čo najkratšom čase; nie je však možné, aby sme informovali o dátume slávenia.

Milodar na jednu svätú omšu – 5 eur
Milodar na novénu – 9 svätých omší – 45 eur

Milodar na gregoriánske omše – 30 svätých omší – 150 eur

Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Svojim milodarom môžete podporiť kňaza, ktorý slávi svätú omšu na Váš úmysel – Vašu intenciu.

Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami chudobní. Kňazi nie sú len duchovnými pastiermi, často pomáhajú v sociálnej oblasti ako zdravotníci či pri bežných problémoch ľudí.

Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly.

Úmysel svätej omše môže byť: za zosnulých, za zdravie a Božiu pomoc, poďakovanie za manželstvo, za deti a vnúčatá, pri životnom jubileu, pri skúške.

Sväté omše sú slávené na vaše úmysly v misijných krajinách, kam ich priebežne posielame. Nie je možné zabezpečiť dátum ich slávenia. O prijatí vášho milodaru vás budeme informovať.

Ako poslať milodary na slávenie svätých omší?

Milodar na jednu svätú omšu – 5 eur
Milodar na novénu – 9 svätých omší – 45 eur
Milodar na gregoriánske omše – 30 svätých omší – 150 eur

ZASLANIE ÚMYSLOV svätých omší cez formulár

Na číslo účtu
SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP) 

Variabilný symbol: 777
Do poznámky napíšte: počet intencií, svoju adresu alebo email.
Vaše milodary na sväté omše pomôžu v šírení radostnej zvesti aj v tých najvzdialenejších kútoch sveta.
Prostredníctvom úmyslov na slávenie svätých omší spojíte vašu pomoc, ktorú osobne potrebujete, s pomocou, ktorú poskytnete kňazom v misiách.

OMŠOVÉ MILODARY sú pre Srí Lanku veľkým požehnaním
o. Ambróz, rektor kňazského seminára z BENINU)
Vlastimil Chovanec misionár v Rwande

Omšové milodary zo Slovenska sú slávené v 25 krajinách sveta POZRI