Pomáhame Svätému Otcovi v rozvoji misii.
Zapojte sa do šírenia Kristovho posolstva vo svete.

2 379 292,55

Celkovo na misie za rok 2020

233 168

Odslúžených svätých omší

17

Nových kostolov, kaplniek a kláštorov

22 320

Podporených
detí

820

Adoptovaných
semináristov

10

Podporených
seminárov