Misijné zrnko

Na chrbte velikánov: Paulína, Ján Pavol II. a František

ilustrácie © Juraj Martiška

„A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast“

1 Kor 3, 7

Milí priatelia, animátori, katechéti, rodičia a kňazi, (registrácia je na konci)

pozývame vás spolu s deťmi stať sa členmi Misijného diela detí. Svätá Terezka sa stala členkou Misijného diela detí už vo veku 9 rokov a s nadšením plnila poslanie modliť sa a pomáhať misiám.

Vytvárame modlitbovú sieť detí na celom Slovensku. Prebúdzame ich misijné poslanie a pozývame vás vytvoriť spolu s nimi Misijné zrnko – je to názov skupiny, základný prvok modlitbovej siete. Misijné zrnká sa svojou modlitbou zapoja do pomoci svetovým misiám a stanú sa členmi Misijného diela detí, ktoré pôsobí v 120 krajinách sveta a ktoré spája myšlienka „Deti pomáhajú deťom“

Pápež Ján Pavol II. pre Misijné dielo detí napísal:

„Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj. Dobrotivý Pán Boh vás všetkých pozýva patriť k chlapcom a dievčatám, ktorí pomáhajú misionárom.“ 

Svätý Otec František nás tiež vyzýva:

„Prosím o vašu modlitbu, a to nie iba za vašu rodinu a farnosť, ale aj za všetky rodiny na svete. Veľmi sa spolieham na vašu modlitbu. Koľko detí čaká na našu pomoc! Deti trpia vo vojnách. Modlime sa spolu, aby prestali nenávisti a rozbroje. Deti v mnohých krajinách musia pracovať, hladujú, nemajú  lieky. Bez vašej modlitby je moja modlitba slabá.“

Prečo práve teraz?

Aktivitu misijných modlitieb chceme spustiť pri príležitosti blahorečenia Paulíny Jaricotovej (22. mája 2022), ktorá vo Francúzsku vytvorila obrovskú sieť modlitby a pomoci svetovým misiám. Táto jednoduchá žena rozvíjala v sebe charizmu pomáhať misionárom a misijným krajinám a stala sa zakladateľkou Pápežských misijných diel.

Misijné zrnko je:

• modlitbové spoločenstvo detí, ktoré sprevádza vedúci (animátor, katechéta, rodič, kňaz);

• stretáva sa raz za 2 týždne;

• má najmenej 2 a najviac 12 členov.

• môže vzniknúť vo farnosti, v škole alebo v rodine;

• tvoria ho deti, ktoré sa modlia ruženec za pápeža, za misie a za misionárov celého sveta; 

• je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme;

• je dlhodobý modlitbový program, ktorý môže trvať vo vašej farnosti roky;

AKO SA ZAPOJIŤ?

1. krok

Zaregistrujte sa na stránke misijnediela.sk. Následne vám pošleme pestrý materiál k modlitbe ruženca a inštrukcie, ako založiť a viesť Misijné zrnko. Budeme vás metodicky sprevádzať, či už ste kňaz, rodič, katechéta, alebo animátor. Počas roka budeme navzájom spolu komunikovať a z PMD posielať pre túto službu ďalšie inšpirácie.

Každé Misijné zrnko si môže zvoliť svätca, ktorý sa stane jeho patrónom a podľa ktorého sa môže misijné zrnko volať. Meno patróna nám môžete zahlásiť aj po registrácii, keď sa na patrónovi Misijného zrnka dohodnete s deťmi.

2. krok

Naplánujte svoje prvé stretnutie. Termín by mal byť až po tom, ako vám zašleme metodický materiál, aby ste deťom jasne a jednoducho vysvetlili motiváciu. Dátum prvého stretnutia nám následne nahlásite a ten bude uvedený ako narodeninový deň vášho Misijného zrnka.

Čo členovia Misijného zrnka získajú?

• Za všetkých členov sa slávi denne o 17.00 hodine v Bazilike svätého Petra v Ríme svätá omša.

• Za deti sa modlia misionári a ľudia na všetkých kontinentoch sveta.

• Na Vianoce dostanú všetky deti malý darček.

Aký je záväzok členov Misijného diela detí?

• Denne sa modliť jeden Zdravas.

• Raz za 2 týždne sa modliť ruženec na Misijnom zrnku.

• Raz mesačne prispieť na misie jednou mincou.

• Členom sa dieťa stáva vtedy, keď sa zapája do modlitby za misie.

 „Ježiš a jeho Matka Mária si často vyberajú deti a dávajú im dôležité úlohy pre život Cirkvi a ľudstva. Akú obrovskú silu má modlitba detí!“

Ján Pavol II., List deťom, 13. decembra 1994.


Na Vianoce chceme odovzdať Svätému Otcovi Františkovi darček – knihu, v ktorej budú uvedené vaše mená a mená detí z Misijných zrniek. Kniha sa stane zhmotneným symbolom našich modlitieb za misie.

Prajeme vám silu zapojiť sa do tohto diela, ktorým môžeme rozvíjať u detí misijné poslanie. Ježiš a Mária si vás vybrali. Budeme vďační za váš čas.

Veľa požehnania Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Ivan Kňaze, Misijné dielo detí

Misijný samaritán viac TU
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnySpäť do obchodu