Kontakt

Korešpondenčná adresa

Pápežské misijné diela
národná kancelária
P.O.Box 74, 814 99 Bratislava
Slovenská Republika

IČO – 30806976

DIČ – 2020965793

Zavolajte nám

Telefón: 02/529 64 916
(pracovné dni 9.00 – 17.00)

Email

info@misijnediela.sk – sekretariát

Navštívte nás

Lazaretská 32
811 09 Bratislava

Kontakný formulár


Navštívte nás