Podporujeme DARČEKOM NAVIAC

Zoznam projektov Misijného diela detí 2018

Pomoc Misijného diela detí zo Slovenska smeruje na doleuvedené projekty. Zameranie na oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, kresťanskej výchovy a ochrany života.

Cieľová krajina: KEŇA

Diecéza: KITALE

S.E. Mons. Maurice A. Crowley
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Výstavba školy v Matisi – 2018-KEN-22-2
Zodpovedný za projekt: Fr. Joseph Namanda
Popis: Výstavba 2 tried pre školu v Matisi – materiál a práca. Ide o husto zaľudnenú oblasť, v ktorej žijú chudobné rodiny s obmedzeným prístupom ku vzdelávaniu. Cieľom je postaviť školskú budovu , ktorá poskytne miestnym deťom možnosť chodiť do školy a dostať kvalitné vzdelanie. Ide o 100 detí.
Príspevok Slovenska: 12.000 €

Diecéza: LODWAR

S.E. Mons. Dominic Kimengich
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Vybavenie pre chlapčenskú školu sv. Augustína – 2018-KEN-7-3
Zodpovedný za projekt: Fr. Albert Kemboi
Popis: Nákup školských lavíc a stolov pre chlapčenskú školu sv. Augustína. Počet školákov každý rok rastie a treba zakúpiť väčší počet lavíc, aby bolo možné prijať všetkých žiakov a zabezpečiť im počas vyučovania primerané prostredie. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 3.000 €

Názov projektu: Rádio Akicha – 2018-KEN-7-9
Zodpovedný za projekt: Sr. Mary Tioko
Popis: Priebežná prevádzka a príprava evanjelizačných programov pre deti počas nedeľného vysielania. Rádio Akicha je diecéznym rádiom. Má rozličné duchovné programy zamerané na detských poslucháčov. Cieľom je detská evanjelizácia s dosahom na 7 000 detí.
Príspevok Slovenska: 2.000 €

Cieľová krajina: RWANDA

Diecéza: BUTARE

S.E. Mons. Philippe Rukamba
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Starostlivosť o deti ulice – 2018-RWA-1-3
Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
Popis: Starostlivosť o deti ulice – náklady na ich premiestnenie do centra a na poskytnutie stravy, ošatenia a vzdelávania. Vzhľadom na ťažkosti a problémy v rodinách deti opúšťajú svoje domovy a potulujú sa po uliciach, kde sú vystavené mnohým rizikovým situáciám. Cieľom je integrovať ich do rodín. Ide o 1500 detí.
Príspevok Slovenska: 5.000 €

Názov projektu: Školský areál Panny Márie Ružencovej v Nyumbe– 2018-RWA-1-4
Zodpovedný za projekt: O. Maxime Bugingo
Popis: Výstavba jednej triedy, úprava pozemku pre rôzne hry a materiálne a didaktické vybavenie pre deti z materskej škôlky. Cieľom je šíriť kresťanské vzdelávanie od najútlejšieho veku. Školský areál sa nachádza na vidieku a ako jediný v okolí bude mať aj materskú škôlku. Ide o 120 detí.
Príspevok Slovenska: 8.000 €

Názov projektu: Starostlivosť o deti – utečencov v Mugombwe – 2018-RWA-1-5
Zodpovedný za projekt: O. Célestin Ndikumana
Popis: Starostlivosť o deti – náklady na premiestnenie, didaktické pomôcky, organizovanie voľnočasových aktivít, vzdelávanie a ošatenie pre deti – utečencov z Konga. Ich život na okraji spoločnosti im neumožňuje sociálnu integráciu prostredníctvom školského vzdelávania a katechézy. Ide o 1000 detí.
Príspevok Slovenska: 4.000 €

Názov projektu: Centrum sv. Antona v Nyanze – 2018-RWA-1-7
Zodpovedný za projekt: O. Vlastimil Chovanec
Popis: Starostlivosť o deti – poskytovanie stravy, ubytovania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a ošatenia. Centrum prijíma a vzdeláva deti z ulice, ktoré často utekajú pred chudobou z domu a usádzajú sa v meste, kde sú vystavení riziku upadnutia do drogovej závislosti a kriminálnej činnosti. Ide o 50 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

Diecéza: KIGALI

S.E. Mons. Thaddée Ntihinyurwa
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Stravovacie a nutričné centrá sestier pallotínok – 2018-RWA-4-1
Zodpovedný za projekt: Sr. Marta Litawa
Popis: Starostlivosť o deti – nákup sušeného mlieka a potravín pre nutričné strediská v Kibeho, Masaka, Gikondo a Ruhango. Pacientami sú deti trpiace podvýživou z dôvodu chudoby v rodinách a deti matiek nakazených vírusom HIV-AIDS. Ide o 9000 detí.
Príspevok Slovenska: 7.000 €

Cieľová krajina: UGANDA

Diecéza: TORORO

S.E. Mons. Emmanuel Obbo
Mimoriadne projekty
Názov projektu: Základné školy v Tororo – 2018-UGD-12-3
Zodpovedný za projekt: Fr. Kisaka Moses
Popis: Nákup a náklady na prepravu 300 ks školských lavíc. V diecéze je 437 základných škôl a v mnohých z nich chýbajú lavice. Vďaka dvom predchádzajúcim príspevkom si niekoľko škôl lavice zakúpilo, ale mnohé ešte stále potrebujú finančnú podporu. Lavice sú potrebné na vytvorenie primeraného prostredia počas vyučovania. Po tom , ako diecéza projekt zverejnila, sa na nákupe budú podieľať aj rodičia žiakov. Ide o 1200 detí.
Príspevok Slovenska: 9.000 €

Názov projektu: Základná škola sv. Jozefa v Gangame – 2018-UGD-12-4
Zodpovedný za projekt: Fr. Christopher Emuseet
Popis: Obnova bloku s 2 triedami – náklady na materiál a prácu. Škola patrí do farnosti Panny Márie Fatimskej v Mbale. Založila ju v roku 1954 Misijná spoločnosť sv. Jozefa (Mill Hill Missionaries). Základy budovy sú v dobrom stave, ale je potrebné spevniť ich verandou a opraviť popraskanú stenu a podlahu. Treba opraviť aj strechu a vymeniť trámy. Ide o 250 detí.
Príspevok Slovenska: 9.500 €

Názov projektu: Základná škola sv. Jozefa v Gangame – 2018-UGD-12-5
Zodpovedný za projekt: Fr. Moses Kisaka
Popis: Bleskozvody pre 20 základných škôl – nákup a inštalácia bleskozvodov. Predpokladá sa, že blesky ohrozujú len školy nachádzajúce sa v horách, a nie v rovinatých a nízko položených oblastiach. Nie je to pravda – vo väčšine prípadov je dôvodom odlesňovanie, ku ktorému dochádza v tejto časti krajiny. Blesky vážne ohrozujú životy detí. Vláda preto rozhodla, že školské budovy musia mať bleskozvody. Vďaka dvom predchádzajúcim príspevkom boli bleskozvody inštalované v 32 školách. Diecéza má 440 základných škôl, ktoré navštevuje 5000 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €

Názov projektu: Chlapčenská základná škola v Gamatui, farnosť Sipi – 2018-UGD-12-6
Zodpovedný za projekt: Správca farnosti o. Okiror Thaddaeus
Popis: Obnova školskej budovy s 5 triedami – náklady na materiál a prácu. Škola bola otvorená v roku 1939 pod vedením Misijnej spoločnosti sv. Jozefa (Mill Hill Missionaries). Základy budovy a steny sú v dobrom stave, ale je potrebné ich spevniť, pretože ich poškodili termity. Strecha je v dezolátnom stave. Rodičia vykonali menšie opravy, ale teraz treba pristúpiť k väčším opravám. Ide o 450 detí.
Príspevok Slovenska: 10.000 €