ŽIVÉ VYSIELANIE

KAPLNKA SVETLA na youtubovom kanáli Pápežských misijných diel.

SOBOTA (28. novembra) o 19.00 bude svätá omša za deti, ktoré sa zapájajú vo farnostiach a zbierajú nálepky do slovníčka MALÝ MISIONÁR (možnosť vyhrať somárika) 

Pozvanie pre deti na 2. Veľkonočnú nedeľu
BOŹÍ DOM – zapojenie detí po celom Slovensku
Veľkonočná nedeľa – pozvanie
Kvetná nedeľa – pozvanie
2. veľkonočná nedeľa – svätá omša
Svätá omša za priateľov misií a členov Pápežských misijných diel.
Veľkonočná nedeľa
Kvetná nedeľa
Svätá omša pre deti

KAPLNKA SVETLA pozri